Tydzień Biblijny – projekt edukacyjny

Od 1 do 17 grudnia w klasach I – VIII trwało czytanie Pisma Świętego w ramach katechez przygotowujące do przeżycia świąt Bożego Narodzenia. Wybrane fragmenty z proroctw Izajasza, Micheasza oraz fragmenty Ewangelii Mateusza i Łukasza odczytano podczas zajęć. Po wysłuchaniu tekstów uczniowie przygotowywali i prezentowali scenki biblijne, śpiewali pieśni adwentowe i dzielili się radością na nadchodzące święta. Uczestniczyli także w katechezie biblijnej w Parafii pw. Św. Ojca Pio w Grajewie.

Celem projektu było zachęcenie uczniów do czytania Biblii, pogłębienie wiedzy biblijnej, rozwijanie i budowanie wiary.

Realizatorzy: V. Curyło, K. Łaguna,  ks. A. Sierzputowski,  M. Czajkowska

Fot. L. Pietrzykowska, ks. A. Sierzputowski