„Moje spotkanie z Kardynałem Stefanem Wyszyńskim” – prezentacja graficzna

30 listopada 2021 r. zakończyła się realizacja projektu czytelniczego dotyczącego postaci Kardynała Wyszyńskiego, nowego błogosławionego w Kościele katolickim. W ramach tego zadania uczniowie klas IV – VIII zapoznawali się z działalnością prymasa, dokonywali segregacji informacji tworząc prezentacje multimedialne i w formie plakatów. Uczniowie klas IV-V zaprezentowali błogosławionego, jako ucznia i studenta. W klasach VI-VII ukazano okres internowania Stefana Wyszyńskiego, natomiast klasy VIII przedstawiły pracę Kardynała przygotowującą do przeżycia Ślubów Narodu Polskiego. Prace graficzne ozdobiły korytarze naszej szkoły, natomiast prace elektroniczne prezentowano podczas katechez.

Celem projektu była promocja czytelnictwa, zachęcenie do zgłębiania wiedzy o Kardynale Stefanie Wyszyńskim, promocja wzorców osobowych i inspirowanie do kształtowania własnego charakteru, pogłębianie umiejętności prezentacji zdobytej wiedzy na podstawie dostępnych publikacji.

Projekt zrealizowano we współpracy z Parafią pw. Św. Ojca Pio w Grajewie, biblioteką szkolną i Miejską Biblioteką Publiczną w Grajewie.

Realizatorzy: V. Curyło, K. Łaguna,  ks. A. Sierzputowski,  M. Czajkowska

Fot. L. Pietrzykowska