Spotkania Dyskusyjnego Klubu Edukacyjnego w klasie VIII f

Ja czytam Dyskusjne Kluby Edukacyjne
Klasa ósma f trzyma plakaty kampanii Ja czytam i Biblioteka dobre miejsce dla człowieka

Celem spotkań było rozwijanie czytelnictwa i kompetencji dyskutowania u uczniów; usprawnianie umiejętności czytania i rozumienia czytanego tekstu; rozwijanie kompetencji społecznych; wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa uczniów.

W ramach Ogólnopolskiej kampanii „Ja czytam” pod honorowym patronatem MEN w klasie VIII f utworzono Dyskusyjny Klub Edukacyjny (DKE), którego ideą były rozmowy i dzielenie się swoimi przemyśleniami i refleksjami na temat wybranych i przeczytanych tekstów współczesnych twórców pobranych ze strony Wydawnictwa Pedagogicznego OPERON. Spotkania DKE odbywały się na godzinach wychowawczych. W odniesieniu do przeczytanych tekstów dyskusje dotyczyły ścieżki „Bezpieczeństwo” i „Przyjaźń” w obrębie następujących tematów i przeczytanych książek:

Dlaczego bezpieczeństwo dzieci jest najważniejsze? – książka „Kroniki Saltamontes. Tajemnicze Bractwo” Moniki Marin (26 XI 2021 r.)
Na początku spotkania uczniowie obejrzeli filmik wprowadzający z udziałem pisarki udostępniony przez bibliotekę „Ja czytam”. W trakcie rozmowy poruszono takie zagadnienia, jak: Dlaczego dziecko potrzebuje bezpieczeństwa i miłości? Dlaczego ludzkość najbardziej musi chronić dzieci? Księga życia – jak poprawilibyście świat na lepsze? Jakie stworzylibyście wynalazki? W wyniku przeprowadzonej dyskusji wspólnie wyciągnęliśmy wnioski: Dzieci należy chronić, bo są bezbronne i niewinne, są przyszłością ludzkości. Razem z autorką książki zgodziliśmy się, że każde pokolenie zapisuje w swojej księdze, która jest życiem, własny wers. Nie należy bać się nowatorskich myśli. Każde pokolenie ma własną wizję świata, który „w swej najdoskonalszej istocie, czyli marzeniach dzieci nie zmienia się. Wszystkie pragną tego samego niezależnie od epoki, od miejsca, gdzie się urodziły, czy historii – chcą czuć się bezpieczne i kochane”.

Można być szczęśliwym w samotności? – książka „ORO” Marcel A. Marcel (Olga Sawicka i Dana Łukasińska) (10 XII 2021 r.)
Podobnie, jak poprzednio, uczniowie obejrzeli filmik wprowadzający z udziałem Olgi Sawickiej udostępniony przez bibliotekę „Ja czytam”. Książka była inspiracją do dyskusji, podczas której poruszono następujące zagadnienia: kto wybiera samotność, nigdy nie jest sam, czy przyjaźń to lek na samotność, czy w ogóle trzeba szukać leku na samotność, jaka jest rola przyjaźni w życiu człowieka?

Wnioski: Spotkania Dyskusyjnego Klubu Edukacyjnego sprzyjały wspólnym rozmowom o przeczytanych książkach. Uczniowie nabyli praktycznych umiejętności prowadzenia kulturalnej dyskusji. Zrozumieli, że nie trzeba być krytykiem, by czerpać przyjemność z dyskutowania o literaturze i jej walorach wychowawczych.

Realizatorki: L. Pietrzykowska, M. Lenkiewicz