Konkurs w ramach projektu BŻ – „Ekomisja w podstawówkch”

Plakat programu Ekomisja nie marnuję

Zapraszamy oddziały przedszkolne i klasy I – III do udziału w konkursie plastycznym w ramach realizowanego w szkole projektu Banku Żywności – EKOMISJA W PODSTAWÓWKACH.

Konkurs polega na realizacji następujących zadań:

1. Zapoznanie uczniów z treścią opowiadania “Czarny banan i latający stół”.
2. Przygotowanie pracy plastycznej w dowolnej technice na temat “Jak mogę zmienić swoje nawyki, aby nie marnować żywności”.
3. Akceptacji Regulaminu Konkursu oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, podpisane przez opiekuna dziecka.

W konkursie zostaną wyłonieni laureaci osobno w klasach I, II i III. Każdy z laureatów otrzyma nagrodę rzeczową. Do rozdania jest 9 nagród o łącznej wartości 1500 zł .

Po zakończeniu etapu nadsyłania prac Komisja Konkursowa dokona ich oceny.

Kryteria oceny prac:
– zgodność pracy z tematem konkursu,
– zgodność pracy z ideą niemarnowania,
– kreatywność.

Prace uczniów należy przekazać do szkolnego koordynatora projektu (Monika Kuryś) w terminie do 17 stycznia 2022 r.

Piątkowska Renata – „Czarny banan i latający stół” – pobierz
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dziecka – pobierz

Regulaminy konkursów dostępne są na stronie: https://niemarnuje.bankizywnosci.pl/#konkurs

Pozdrawiam i zachęcam do udziału. 
Monika Kuryś