Ślubowanie klas pierwszych

      Brak komentarzy do Ślubowanie klas pierwszych
Ślubowanie klas pierwszych w SP nr 4 w Grajewie

Wśród pierwszaków chodzą słuchy,
Narzekają więc maluchy,
Powtarzając niewesoło:
Ślub będziemy, ślub będziemy brać ze szkołą!

6 października 2023 roku w naszej szkole był bardzo ważnym dniem dla najmłodszych klas. W tym dniu odbyła się uroczystość ślubowania i pasowania dzieci na uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Grajewie.

Prowadzący – przedstawiciel SU – Jakub Pawełkowski powitał przybyłych gości: Dyrektora szkoły p. Karola Choynowskiego, Wicedyrektorów – p. Joannę Waniewską i p. Joannę Szymanowską, Proboszcza Parafii pw. Św. Ojca Pio – ks. Dariusza Goska, Przewodniczącego Rady Rodziców – p. Wojciecha Fajfera oraz zgromadzonych pierwszoklasistów, ich rodziny i wychowawców.

W części artystycznej pierwszoklasiści zaprezentowali swoją wiedzę i umiejętności dotyczące Ojczyzny, szkoły, kolegów oraz bezpieczeństwa w formie wierszy i piosenek przygotowanych pod kierunkiem wychowawczyń: I a – p. Anny Gryczkowskiej, I b – p. Joanny Rydzewskiej, I c – p. Ewy Mieczkowskiej, I d – p. Anny Bukowskiej, I e – Barbary Krukowskiej.

W dalszej części dzieci oraz rodzice poprosili p. Dyrektora Karola Choynowskiego o dokonanie aktu pasowania na ucznia. Pierwszoklasiści przy sztandarze ślubowali być godnymi uczniami swojej szkoły. Dyrekcja oraz zaproszeni goście pasowali dzieci na uczniów.

Na pamiątkę tego wydarzenia Pierwszaki otrzymały od wychowawczyń okolicznościowe dyplomy, a od przedstawicieli Rady Rodziców słodycze i kuferki przyborów szkolnych. Ciepłe słowa do uczniów i ich rodziców skierowali Dyrektor szkoły oraz Przewodniczący Rady Rodziców.

Dziękujemy Dyrekcji oraz gościom za przybycie i wspólnie spędzony czas. Podziękowania kierujemy również w stronę p. Wojciecha Arciszewskiego – opiekuna pocztu sztandarowego oraz uczniów z pocztu sztandarowego – Szymona Pięczykowskiego, Alicji Święćkowskiej i Marleny Zielińskiej. Dziękujemy również Dariuszowi Styczyńskiemu i Adamowi Chodorowskiemu, którzy fotografowali przebieg uroczystości z wykorzystaniem sprzętu z Laboratorium Przyszłości, Anicie Witkowskiej za obsługę magnetofonu, przedstawicielom SU Jakubowi Pawełkowskiemu i Victorii Borys za wzorowe prowadzenie, a Lenie Kosielskiej za piękną recytację.

Życzymy wszystkim Pierwszakom wielu sukcesów i radości ze wspólnego zdobywania wiedzy.

Wychowawczynie klas pierwszych