„Raz, dwa, trzy – rozwiąż TY!” – wyniki konkursu

Uczniowie klas czwartych wzięli udział w II Szkolnym Konkursie Czytelniczo – Matematycznym „RAZ DWA TRZY – ROZWIĄŻ TY!” online. Cele konkursu obejmowały: popularyzację baśniowej i bajkowej literatury oraz matematyki; rozwijanie spostrzegawczości i logicznego myślenia; wzmacnianie wiary we własne możliwości.

Zadaniem uczestników było wypełnienie testu online zawierającego 20 pytań zamkniętych z odpowiedziami do wyboru z zakresu popularnych baśni, bajek i matematyki. Aktywny link do testu wraz z instrukcją został przesłany za pośrednictwem Librusa do wszystkich uczniów klas IV.

Komisja konkursowa złożona z organizatorek wyłoniła wśród uczestników osoby z największą liczbą zdobytych punktów w najkrótszym czasie.
Dyplomy i nagrody otrzymały:
I miejsce – Izabela Szumska kl. IV c
II miejsce – Edyta Szejda kl. IV a
III miejsce – Maja Łukawska kl. IV c

Konkurs i forma online cieszyły się zainteresowaniem uczniów. Gratulujemy zwycięzcom, a wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy.

Fundatorem nagród była Rada Rodziców.

Organizatorki konkursu: Halina Muryjas-Rząsa, Lilla Pietrzykowska, Marta Lenkiewicz