Wyniki III Szkolnego Konkursu Czytelniczo-Matematycznego „OMNIBUS”

Uczniowie klas piątych i szóstych wzięli udział w III Szkolnym Konkursie Czytelniczo – Matematycznym „OMNIBUS” online.

Cele konkursu obejmowały: popularyzację literatury i matematyki wśród uczniów; rozwijanie spostrzegawczości i logicznego myślenia; wzmacnianie wiary we własne możliwości.

Zadaniem uczestników konkursu było wypełnienie testu online zawierającego pytania i zadania (otwarte i zamknięte) z zakresu literatury i matematyki. Aktywny link do testu wraz z instrukcją został przesłany za pośrednictwem Librusa do wszystkich uczniów klas V i VI.

Komisja konkursowa złożona z organizatorek wyłoniła wśród uczestników osoby z największą liczbą zdobytych punktów w najkrótszym czasie. Dyplomy i nagrody otrzymali:
I miejsce – Małgorzata Karwowska kl. VI b
II miejsce – Antoni Zagórski kl. VI a
III miejsce – Marcel Dąbrowski kl. VI a

Konkurs i forma online cieszyły się zainteresowaniem uczniów. Gratulujemy zwycięzcom, a wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy.

Fundatorem nagród była Rada Rodziców.

Organizatorki konkursu: Halina Muryjas-Rząsa, Lilla Pietrzykowska, Marta Lenkiewicz