Projekt „Profilaktyka Wad Postawy” – szkolenie online dla rodziców

Logo Łomżyńskiego Forum Samorządowego, Funduszu Europejskiego i SP nr 4

Drodzy Rodzice,
w związku z realizacją projektu dotyczącego Profilaktyki Wad Postawy zapraszamy na spotkanie dedykowane rodzicom dzieci w wieku 5-6 lat. Spotkanie poprowadzi wykwalifikowany fizjoterapeuta, który zaproponuje praktyczne ćwiczenia oraz omówi najważniejsze kwestie dotyczące kształtowania prawidłowej postawy u dzieci w wieku przedszkolnym.

Czwartek, 10.02.2022 r. godz. 17:00 – 18:00.
Poniżej link do MS TEAMS:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjcyNjFkZWQtN2ZmMy00MTkyLTk1MWYtNzgzMDY5ZWYxMzdm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22dd369c9f-7b4e-4717-813b-14531cc2199f%22%2c%22Oid%22%3a%2214ae91b6-ebd7-41f2-9d54-5fae791133da%22%7d

Jeśli Państwo będziecie się łaczyć przez komputer stacjonarny/laptop – program MS Teams nie wymaga instalacji i jest uruchamiany przy pomocy przeglądarki internetowej. W przypadku łączenia się przez smartfona – program MS Teams po kliknięciu w link wymaga wcześniejszej instalacji – informuje p. Justyna Romańczuk z PKU „Logos” Centrum Edukacyjne.

Szkolny koordynator projektu – A. M. Kuczyńska