Projekt „Z ekologią na ty”

„Z ekologią na Ty – II edycja” – podsumowanie ogólnopolskiego projektu edukacyjnego realizowanego w klasie II c

28 kwietnia 2023 r. klasa II c zakończyła realizację ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Z ekologią na Ty” rozpoczętego 19 września 2022 r. Udział w projekcie był bezpłatny. Jego celem było kształtowanie poczucia odpowiedzialności za otaczające środowisko i obejmowało realizację działań na rzecz środowiska. Warunkiem uzyskania certyfikatu było zrealizowanie co najmniej 14 zadań zawartych w VI modułach.

Klasa II c zrealizowała następujące zadania związane z ekologią:
I Moduł – Jestem EKO
1. Kodeks ekologa – stworzenie kodeksu młodego ekologa
2. Eko moda – wykorzystanie materiałów z odzysku do stworzenia strojów na pokaz mody podczas Pierwszego Dnia Wiosny

II Moduł – Przyroda wokół nas
1. Wycieczka do lasu/spotkanie z leśnikiem: wyjazd do lasu w Nadleśnictwie Rajgród, spotkanie z edukatorem leśnym panem Mateuszem Niedźwieckim.
2. Pomniki przyrody – spacer po rezerwacie „Czapliniec Bełda”.
3. Gra terenowa – stworzenie gry terenowej.
4. Jak zrozumieć Ziemię? Prace plastyczne związane z ochroną przyrody: „Wiosenny sad owocowy”, „Ziemia bez śmieci i zanieczyszczeń”, „Jesienne drzewa”, klasowe spacery połączone z obserwacją przyrody.

III Moduł – Rady na odpady
1. Eko ozdoby – wykonywanie papierowych zabawek, ozdób na choinkę, na kiermasz wielkanocny.
2. Mistrzowie segregacji odpadów-zbiórka plastikowych nakrętek, pomoc chorej dziewczynce.

IV Moduł – Eko zdrowie
1. Zdrowo jemy – wykorzystanie przepisów rodziców na zdrowe słodycze, cotygodniowe zdrowe śniadania.
2. Spotkanie z dietetykiem panią Urszulą Jaczewską, omówienie z uczniami zasad zdrowego odżywiania, racjonalnego komponowania posiłków, roli aktywności fizycznej dla zdrowia dzieci.
3. Eko przepisy – przygotowywanie ciast na kiermasze, pieczenie ciast wg przepisów mam, wspólne ucztowanie na uroczystościach klasowych: np. z okazji mikołajek.

V Moduł – Eko inspiracje
1. Przedstawienie do jesiennego wiersza z wykorzystaniem papierowych masek.
2. Papierowe dzieła: wycinanki, maski na przedstawienie, dekorowanie klasy pracami uczniów.
3. Spotkanie z książką: czytanie w klasie przez zaproszonych gości, wizyty w bibliotece.
4. Mój pomysł- wycieczka do fabryki szklanych bombek w Kętrzynie.

VI Moduł – TIK w ekologii
1. Laboratoria Przyszłości – zajęcia z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości”- przygotowanie zdrowych śniadań w pracowni kulinarnej.
2. Eko gra- stworzona i wykorzystana na leśnej wycieczce.
3. Eko kodowanie- wiosenne odkodowanie wiosennych owadów, kwiatów.
4. Mój pomysł- stworzenie pomocy naukowych o kontynentach- najciekawsze miejsca, charakterystyczne zwierzęta, budowle.

Efekty wynikające z realizacji projektu z udziałem uczniów:
• podniesienie ich świadomości ekologicznej;
• poznanie metod na oszczędzanie energii i wody oraz innych zasobów;
• doskonalenie umiejętności w zakresie rozumienia zależności pomiędzy składnikami środowiska przyrodniczego;
• doskonalenie umiejętności samodzielnej eksploracji świata, rozwiązywania problemów i stosowania nabytych umiejętności w nowych sytuacjach życiowych;
• kształtowanie umiejętności obserwacji faktów i zjawisk przyrodniczych, społecznych i gospodarczych, wykonywania eksperymentów i doświadczeń, a także formułowania wniosków i spostrzeżeń;
• rozwijanie umiejętności tworzenia relacji, współdziałania i współpracy w grupach, korzystania z efektów pracy innych osób.

W uznaniu podjętych działań i po spełnieniu wymogów edukacyjnych zawartych w regulaminie projektu, Szkoła Podstawowa nr 4 otrzymała certyfikat udziału, listy gratulacyjne dla Dyrektora szkoły, koordynatora oraz dyplomy dla każdego ucznia.

Wszystkie działania projektowe przyczyniły się do podniesienia świadomości ekologicznej, a także uwrażliwiły na ochronę środowiska naturalnego. Zadania nie sprawiały uczniom trudności. Podczas tworzenia swoich prac najwięcej radości czerpały z możliwości wykazywania się inwencją twórczą i kreatywnością.

Szkolny koordynator projektu „Z ekologią na TY” – Renata Wierzchowska

Fot. Renata Wierzchowska