Program profilaktyczny „Bezpiecznie w szkole”

      Brak komentarzy do Program profilaktyczny „Bezpiecznie w szkole”

Od 1 września 2020 r. nasza szkoła uczestniczy w uruchomionym przez Państwową Inspekcję Pracy programie profilaktycznym „Bezpiecznie w szkole”.

Celem programu jest popularyzacja wymagań prawnych oraz dobrych praktyk w zakresie działań polegających na zapobieganiu i redukcji zagrożeń w szkołach oraz placówkach oświatowych, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony zdrowia w czasie pandemii. Program jest wsparciem dla dyrektorów i pracowników placówek oświatowych w ograniczeniu szkodliwych czynników związanych z epidemią.

Szczegóły dotyczące programu dostępne są w bibliotece szkolnej i na stronie internetowej szkoły w Biuletynie Informacji Publicznej.