Koła zainteresowań

Rok szkolny 2020/2021 

1. p. Beata Szewczyk
Koło polonistyczne – piątek 8:00-8:45

2. p. Beata Dawid
Koło plastyczne – czwartek 15:30-16:15
Koło wokalne – wtorek 9:50-10:35

3. p. Wiesława Konopka
Zajęcia wyrównawcze kl. VII B i E – wtorek 8:00-8:45
Zajęcia wyrównawcze kl. V A i VI E – wtorek 9:50-10:35
Rewalidacja – poniedziałek 8:40-10:40

4. p. Joanna Waniewska
Koło informatyczne kl. VI d – środa 8:55-9:40

5. p. Renata Niedziołko
Koło informatyczne – środa 12:45-13:30

6. p. Katarzyna Karpińska
Koło matematyczne – poniedziałek 12:45-13:30

7. p. Ewa Mieczkowska
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze (GD) kl. I B – wtorek 14:35-15:20

8. p. Elżbieta Sarnacka
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze kl. III B – poniedziałek 10:45-11:30

9. p. Halina Muryjas-Rząsa
„Sprawdź się!” – zajęcia przygotowujące do egz. 8-klasisty – wtorek 15:30-16:15
Zajęcia z obcokrajowcem – czwartek 15:30-17:00
„Rozwiń skrzydła!” – zajęcia przygotowujące do udziału w konkursach – piątek 16:15-17:00

10. p. Marta Poniatowska
Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego dla klas V a gr.1 i V b gr.1 (PPP) – poniedziałek 15.30-16.15
Zajęcia przygotowujące do egzaminu 8-klasisty z języka angielskiego VII a (PPP) gr.2 – poniedziałek 14:35-15:20
Zajęcia rewalidacyjne – środa 11:30-12:30, piątek 10:45-11:45

11. p. Sabina Łempicka
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z jęz. polskiego kl. VIII C (GD) do egzaminu – poniedziałek 9:50-10:35
Koło Żywego Słowa – zajęcia przygotowujące do udziału w konkursach – VIII C – wtorek 8:00-8:45- piątek 14:25-15:20 lub środa 8:00-8:45 według potrzeb

12. p. Anna Wszeborowska
Kółko biologiczne – środa 15:30-16:15

13. p. Agnieszka Sokołowska
Zajęcia rewalidacyjne – poniedziałek 7:50-8:50, środa 8:45-9:45
Zajęcia przygotowujące do Wojewódzkiego Konkursu z Języka Angielskiego – środa 15:20-16:15 co dwa tyg.

14. p. Urszula Bołonkowska
Zajęcia z uczniem zdolnym kl. VIII B – poniedziałek 16:25-17:20, piątek 8:00-8:45
Zajęcia przygotowujące do egzaminu – wtorek 14:35-15:20

15. p. Alicja Sulima
Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z matematyki dla klasy VIII a – poniedziałek 8:55-9:40

16. p. Anna Formejster
Rewalidacja – środa 12:30-13:30, piątek 8:40-9:40

17. p. Alicja Deresz-Armata
Zajęcia dydaktyczno wyrównawcze z języka angielskiego kl. V C – poniedziałek 9:50-10:35
Zajęcia dydaktyczno wyrównawcze z języka angielskiego kl. VI E – środa 8:00-8:45
Zajęcia dydaktyczno wyrównawcze z języka angielskiego kl. VII A – piątek 8:55-9:40

18. p. Sawicka Ewa
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – czwartek 15:20-16:15

19. p. Eliza Gołaszewska
Zajęcia rewalidacyjne – czwartek 8:40-9:40, piątek 8:40-9:40, poniedziałek 11:30-12:30, wtorek 11:30-12:30

20. p. Monika Kuryś
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze kl. II B – czwartek 12:45-13:30

21. p. Anna Bukowska
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze kl. I C – poniedziałek 11:45-12:30

22. p. Joanna Rydzewska
Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze kl. II a – środa 15:30-16:15

23. p. Anna Maleszewska
Koło wokalne – piątek 8:00-8:45

24. p. Arleta Krawczyk
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze kl. II D – poniedziałek 11:30-12:20

25. p. Tomasz Szewczyk
Praca z uczniem zdolnym – wtorek 17:00-18:00
Koło plastyczne – wtorek 18:00-19:00

26. p. Anna Gryczkowska
Koło matematyczne z elementami informatyki – wtorek 9:50-10:35

27. p. Elżbieta Bielska
Zajęcia wyrównawcze z języka niemieckiego kl. VI E – poniedziałek 13:40-14:15

28. p. Renata Wierzchowska
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze kl. III C – poniedziałek 11:45-12:30
Szkolny Klub Wolontariatu – środa 15:30-16:15

29. p. Dorota Zabłocka
Szkolny Klub Wolontariatu – środa 15:30-16:15

30. p. Urszula Paluszkiewicz
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – piątek 9:50-10:35

31. p. Jadwiga Laszczkowska
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze kl. I A – środa 10:45-11:30

32. p. Małgorzata Stepnowska
Spotkanie z geografią – przygotowanie do konkursów – poniedziałek 8:50-9:40

33. p. Marta Lenkiewicz
Zajęcia przygotowujące do egzaminu 8-klasisty kl. VIII C – czwartek 15:30-16:15

34. p. Wiesław Jerulank
SKS zajęcia sportowe i program „SKS w szkole” – ostatni poniedziałek miesiąca 17:00
Koło Historii – GIH

35. p. Barbara Krukowska
Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze – czwartek 9:50-10:35

36. p. Marlena Gładkowska
Zajęcia wyrównawcze kl. VI D – wtorek 8:55-9:40

37. p. Chyliński Tomasz
SKS – wtorek 9:50-10:35, piątek 16:15

38. p. Ewa Wojciechowska
Zajęcia do egzaminu kl. VIII B, VII D – wtorek 8:00, piątek 8:00, czwartek 8:00