Pożegnanie uczniów klas ósmych 2022

      Brak komentarzy do Pożegnanie uczniów klas ósmych 2022

23 czerwca 2022 r. o godz. 17.00 odbyła się uroczystość pożegnania uczniów klas ósmych. Swoją obecnością zaszczycili nas:

• p. Irena Bożena Schabieńska – Zastępca Dyrektora Delegatury w Suwałkach,
• p. Marcin Orzechowski – Wizytator naszej szkoły,
• p. Dariusz Latarowski – Burmistrz Miasta Grajewo,
• p. Halina Muryjas-Rząsa – Przewodnicząca Rady Miasta Grajewo,
• p. Wiesław Dembiński – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Grajewo,
• Ks. Dariusz Gosk – Proboszcz Parafii pw. Św. Ojca Pio w Grajewie,
• p. Julita Wiluk – Główny Specjalista ds. Oświaty,
• p. Eugenia Kulesza – długoletni dyrektor SP nr 4 w Grajewie,
• p. Anna Formejster – Przewodnicząca Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy SP 4 w Grajewie,
• p. Bogumiła Kierznowska – Prezes Zarządu Oddziału ZNP w Grajewie,
• p. Anna Bukowska – prezes Ogniska ZNP przy SP 4 w Grajewie,
• Prezydium Rady Rodziców na czele z p. Anną Mazurek,
• Rodzice absolwentów,
• Rada Pedagogiczna na czele z paniami wicedyrektorkami Aleksandrą Kuczyńską i Joanną Szymanowską.

Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu narodowego, po czym nastąpiły przemówienia Dyrektora szkoły – p. Karola Choynowskiego, uczniów i zaproszonych gości skierowane do naszych absolwentów. Niezwykle podniosłą chwilą było ślubowanie oraz przekazanie sztandaru klasom siódmym. Główną część uroczystości stanowiło wręczenie nagród i wyróżnień najlepszym uczniom za naukę, konkursy i działalność na rzecz szkoły. Najważniejszym z nich było uhonorowanie wpisem do Złotej Księgi tych absolwentów, którzy z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskali średnią ocen co najmniej 5,0 oraz otrzymali co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.

Fundatorem nagród była Rada Rodziców oraz organizatorzy konkursów.

Nie zabrakło podziękowań od uczniów. 

Na zakończenie uczestnicy uroczystości obejrzeli część artystyczną z udziałem uczniów klas VII c, VI a, IV a, III c, VIII d i VIII e.

Wszystkim absolwentom życzymy trafnych wyborów przed kolejnym etapem życia oraz udanego wypoczynku, dającego siły do sprostania wyzwaniom, jakie pojawią się w następnym roku szkolnym.

Dziękujemy za wzruszające wpisy do kroniki szkolnej. To szczególnie cenne, bo pozostaje z nami na lata. 

Fot. L. Pietrzykowska, M. Kuryś