Organizacja pracy świetlicy i stołówki w roku szkolnym 2022/2023

Obrazek z domkiem, dziećmi i napsem świetlica zaprasza

ZAPISY DO ŚWIETLICY
Zapisu dziecka do świetlicy należy dokonać do 16 września 2022 r.
Pierwszeństwo pobytu w świetlicy będą miały dzieci:
– rodziców pracujących,
– dojeżdżające do szkoły,
– oczekujące na dodatkowe zajęcia.

Karty do świetlicy należy pobrać poniżej lub w świetlicy szkolnej.

Pobierz kartę zapisu

Wypełnioną kartę należy dostarczyć do wychowawców świetlicy.

Świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku od 7.00 do 16.30.

Stołówka szkolna wydaje obiady od 5 września 2022 r.

HARMONOGRAM WYDAWANIA OBIADÓW W STOŁÓWCE SZKOLNEJ

Kierownik świetlicy – A. Joka