Noc Księgarń z SP 4

      Brak komentarzy do Noc Księgarń z SP 4

Zapraszamy społeczność uczniowską do udziału w kolejnej edycji Nocy Księgarń 2022 pod hasłem: „Książka w rodzinie”, organizowanej we współpracy z księgarnią Alfa poprzez udział w KONKURSACH Z NAGRODAMI:

Klasy III i IV
WYKONAJ ZAKŁADKĘ do książki eksponującą utwór, który podoba się Tobie, rodzicom, dziadkom itp. Zamieść autora, tytuł i dowolną ilustrację związaną z treścią utworu. Format dowolny. W ocenie będzie brana pod uwagę pomysłowość i estetyka wykonania.
Swoją pracę przynieś do biblioteki szkolnej do 5 października włącznie.

Klasy V i VI
WYKONAJ OKŁADKĘ do ulubionej książki rodziców lub dziadków. Pamiętaj o podaniu tytułu i autora. Może to być książka obecnie trudno dostępna, a nawet okładka elementarza. W ocenie będzie brana pod uwagę pomysłowość i estetyka wykonania.
Swoją pracę przynieś do biblioteki szkolnej do 5 października włącznie.

Klasy VII – VIII
NAPISZ WYWIAD z mamą, tatą, babcią, dziadkiem, ciocią itp. na temat: „Książka, która niezmiennie zachwyca moją rodzinę”. Format – A 4 (jedna strona), czcionka 12.
Kryteria oceny: zamieszczenie tytułu wywiadu, zgodność wywiadu z tematem, zachowanie właściwej kompozycji wywiadu, konstrukcja pytań, poprawność językowa i gramatyczno-ortograficzna.
Swoją pracę przynieś do biblioteki szkolnej do 5 października włącznie.

Organizatorki: H. Muryjas-Rząsa, L. Pietrzykowska, E. Czaplicka, M. Lenkiewicz i M. Kuryś.