Mamy książki z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0

Logo Narodowego Programu Rzowosju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

Jak już informowaliśmy Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Grajewie otrzymała dotację rządową w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025” dotyczącego wspierania organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego i szkoły w obszarze rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa, w tym zakup książek. Przyznana kwota dotacji wyniosła 12 000 zł z Programu i 3 000 zł od Miasta Grajewo. Łącznie 15 000 zł na zakup książek do biblioteki.

Większość marzeń naszych czytelników została zrealizowana. Zakupiony księgozbiór już cieszy się zainteresowaniem wśród dzieci. Książki są sukcesywnie opracowywane i wprowadzane do księgozbioru.

Szkoła ponadto realizuje szereg zadań wytyczonych przez Program, do których należy:

• Nawiązanie współpracy z biblioteką publiczną: planowanie zakupów książek, wymiana informacji o wydarzeniach promujących czytelnictwo.
• Przeprowadzenie spotkań z rodzicami uwzględniających tematykę wpływu czytania na rozwój dzieci – wychowawcy z uwagi na zaostrzony reżim sanitarny przeprowadzili zebrania online z rodzicami na temat „Wpływu czytania na rozwój dzieci”. Rodzice otrzymali materiały tekstowe i multimedialne opracowane przez bibliotekarzy. Fakt pedagogizacji rodziców wychowawcy odnotowali w e-dziennikach.
• Umożliwienie uczniom wypożyczenia książek również na okres ferii zimowych i letnich.
• Realizacja wydarzeń i projektów edukacyjnych (co najmniej jeden na oddział) zgłoszonych we wniosku promujących czytelnictwo wśród uczniów z wykorzystaniem zbiorów biblioteki szkolnej i we współpracy ze środowiskiem lokalnym, w tym z Miejską Biblioteką Publiczną Oddział dla Dzieci w Grajewie.

W zakładce „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0” na stronie internetowej szkoły prezentujemy opisy i dokumentację fotograficzną dotychczas przeprowadzonych działań – pobierz

Fot. L. Pietrzykowska