Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych

      Brak komentarzy do Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych
Królowa Elżbieta

Serdecznie zapraszamy uczniów klas V – VII do udziału w Konkursie Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych.
Konkurs odbędzie się 12 maja 2022 r. (czwartek).
Zgłoszenia do konkursu przyjmują panie: Eliza Gołaszewska, Anna Mioduszewska, Agnieszka Sokołowska, Dorota Zabłocka do 6 maja 2022 r.

Serdecznie zapraszamy
Nauczyciele języka angielskiego

REGULAMIN KONKURSU
WIEDZY O KRAJACH ANGLOJĘZYCZNYCH

Termin:12 maja 2022 r.
Uczestnicy: uczniowie klas V – VII.
Cele konkursu:
1. Sprawdzenie wiedzy uczniów o Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych i Australii.
2. Zachęcenie młodzieży do samodzielnego zdobywania wiedzy o krajach anglojęzycznych – ich historii, kulturze, geografii, zwyczajach, świętach.
3. Wzbudzenie zainteresowania językiem angielskim.
4. Zachęcanie do pozytywnej rywalizacji i rozwijania swoich ambicji.
5. Umożliwienie uczniom sprawdzenia własnej wiedzy zdobytej na lekcjach języka angielskiego, zajęciach pozalekcyjnych i innych przedmiotach.

Organizacja konkursu:

1.Konkurs składa się z jednego etapu w formie pisemnej w języku angielskim. Składa się z różnego rodzaju zadań: test wyboru, odpowiedzi na pytania, uzupełnianie zdań  itp.
2. Zadania konkursowe dotyczą ogólnej wiedzy o Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych i Australii, przekazanej na lekcjach języka angielskiego, zajęciach pozalekcyjnych, innych przedmiotach, w TV, Internecie itp.
3. Wszyscy uczestnicy konkursu piszą ten sam test.
5. Prace uczniów oceniają organizatorzy konkursu.
6. Wyniki zostaną ogłoszone 16 maja 2022 r.
7. Laureaci – zdobywcy pierwszych trzech miejsc, otrzymają dyplomy i nagrody. 

MATERIAŁY DO KONKURSU – POBIERZ