„Tobie Ojczyzno… Życzenia dla Niepodległej”

REGULAMIN

Organizatorzy:
• Lilla Pietrzykowska, Anna Bukowska, Wiesław Jerulank

Cele konkursu:
• rozwijanie umiejętności literackich uczniów,
• podkreślenie wartości patriotycznych i pogłębienie świadomości historycznej młodych Polaków,
• uczczenie setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

Uczestnicy:
• uczniowie klas IV – VIII i III gimnazjum.

Zasady uczestnictwa:
• Zapraszamy wszystkich, którzy Niepodległą noszą w sercu, do złożenia Polsce życzeń z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości. Niechaj zbliżający się 11 listopada będzie okazją do zastanowienia się, jaką Polskę chcielibyśmy widzieć w przyszłości.
• Teksty z życzeniami dla Niepodległej (3 – 5 zdań) powinny być wydrukowane – czcionka Times New Roman, rozmiar czcionki 14 punktów.
• Na odwrocie pracy należy zamieścić metryczkę zawierającą imię i nazwisko autora, klasę.

Termin składania prac:
• do 13 listopada 2018r. (wtorek) u organizatorów.

Kryteria oceniania:
• zgodność pracy konkursowej z tematem,
• posługiwanie się poprawną polszczyzną,
• pomysłowość i oryginalność.

Zasady przyznawania nagród:
Powołana komisja przyzna nagrody w trzech kategoriach:
• klasy IV – V,
• klasy VI – VII,
• klasy VIII i III gimnazjum.

Ogłoszenie wyników:
• Lista zwycięzców zostanie ogłoszona 15 listopada 2018 r.

Postanowienia końcowe:
• Przystępując do konkursu uczestnik zapewnia, że jest autorem zgłoszonej pracy konkursowej i wyraża zgodę na jej publikację.

Zapraszamy