IV Szkolny Konkurs Czytelniczo – Matematyczny „OMNIBUS” online

Czytaj i licz z nami

IV Szkolny Konkurs
Czytelniczo – Matematyczny „OMNIBUS” online
dla klas IV-VIII

REGULAMIN

CELE KONKURSU
• popularyzacja literatury i matematyki,
• rozwijanie spostrzegawczości i logicznego myślenia,
• wzmacnianie wiary we własne możliwości.

ZASADY UCZESTNICTWA
• Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV –VIII.
Czas trwania konkursu: od 12.01.2023 r. (czwartek) od godz. 19.00 do 17.01.2023 r. (wtorek) do godz. 19.00.
• Zadaniem uczestników jest wypełnienie testu online zawierającego 20 pytań zamkniętych z odpowiedziami do wyboru z zakresu literatury i matematyki.
• Aktywny link do testu wraz z instrukcją zostanie przesłany za pośrednictwem Librusa do wszystkich uczniów klas IV – VIII.

WYŁONIENIE LAUREATÓW – NAGRODY
• Komisja konkursowa złożona z Organizatorek wyłoni wśród uczestników osoby z największą liczbą punktów zdobytych w najkrótszym czasie w trzech kategoriach wiekowych:
 kategoria I – klasy IV,
 kategoria II – klasy V – VI
 kategoria III – klasy VII – VIII.
• Zwycięzcy otrzymają dyplomy i nagrody.
• Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej sp4.grajewo.com w zakładce „Konkursy”.

UWAGI KOŃCOWE
Udział w konkursie jest równoznaczny z oświadczeniem, że uczestnik samodzielnie wypełnił test, akceptuje regulamin, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z organizacją i promocją konkursu.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo innego podziału nagród, adekwatnie do protokołu jury.

ORGANIZATORZY KONKURSU
Lilla Pietrzykowska, Halina Muryjas-Rząsa, Marta Lenkiewicz, Ewa Czaplicka, Monika Kuryś

ZAPRASZAMY