Godziny dostępności nauczycieli w I semestrze

logo SP 4 w Grajewie

Godziny dostępności nauczycieli i specjalistów
w celu przeprowadzenia konsultacji w I semestrze roku szkolnego 2022/2023

DYREKCJA

NAUCZYCIELE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 

NAUCZYCIELE KLAS I – III, WYCHOWAWCY ŚWIETLICY, LOGOPEDA 

NAUCZYCIELE KLAS IV-VIII, PEDAGODZY, BIBLIOTEKARZE