Grajewska CZWÓRKA w Ogólnopolskiej kampanii „Cała Polska czyta dzieciom” Fundacji „ABCXXI

Celem Ogólnopolskiej kampanii „Cała Polska czyta dzieciom” było: wspieranie dzieci w rozwoju i kształtowaniu ich zainteresowań; zachęcenie dorosłych do czytania dzieciom; utrwalanie u uczniów potrzeby stałego kontaktu z książką; rozbudzanie motywacji do czytania; rozwijanie umiejętności odbioru dzieł literackich; kształtowanie pożądanych nawyków czytelniczych; pogłębianie więzi między dziećmi i dorosłymi; rozwijanie zainteresowań czytelniczych, literackich, plastycznych, muzycznych uczniów; pozyskiwanie sprzymierzeńców dla działań szkoły i biblioteki wśród rodziców, znanych postaci w mieście; promocja działalności szkoły w społeczności lokalnej.

Uczestnikami były dzieci z oddziałów przedszkolnych i klasy I – VIII.

Formy realizacji kampanii w SP 4 w Grajewie:
• „Czas z książką” – głośne czytanie literatury dziecięcej wypożyczonej z biblioteki szkolnej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Grajewie przez wychowawców klas „0”- III i na godzinach z wychowawcą w klasach starszych, na lekcjach i spotkaniach czytelniczych. Obok nauczycieli, bibliotekarzy, pedagogów i wychowawców świetlicy osobami czytającymi byli też starsi uczniowie, zaproszeni rodzice, goście oraz sami pisarze podczas spotkań autorskich.
• Prezentacja scenek ilustrujących wiersze poetów polskich.
• Układanie rebusów i krzyżówek dotyczących lektur.
• Rozwiązywanie zagadek.
• Zabawy ruchowe w klasach młodszych inspirowane literaturą.
• Rysowanie i kolorowanie ulubionych bohaterów książkowych na zajęciach plastycznych i komputerowych.
• Wspólne czytanie książek przez rodziców i dziadków z dziećmi, jako ciekawy sposób spędzania czasu wolnego z rodziną.
• Układanie melodii do wybranych wierszy; tworzenie ilustracji muzycznych.

Potwierdzeniem są zdjęcia z realizacji poszczególnych działań w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.