„Architektura w literaturze” – projekt edukacyjny                       

Celem projektu było zapoznanie uczniów z pojęciem „architektura”; wzmacnianie zainteresowań i aktywności czytelniczej uczniów; rozwijanie wyobraźni poprzez zadania związane z tworzeniem budowli zaczerpniętych z literatury; uwrażliwianie na piękno; rozwijanie umiejętności współpracy.

Projekt adresowany był do chętnych uczniów z klas IV a, IV b, IV c, V a, V c, VII a, VII e, którzy tworzyli budowle, inspirując się przeczytaną literaturą polską lub zagraniczną, np. ,,Roszpunka”, „Chatka Puchatka”, ,,Jaś i Małgosia”, „Śpiąca królewna” i inne. W trakcie pracy nauczyciel zwracał uwagę uczniów na szeroki zakres materiałów do wykorzystania oraz formę budowli.

Najciekawsze prace architektoniczne wykonali:
I miejsce – Krystian Olszewski kl. VII d,
II miejsce – Katarzyna Sienkiewicz kl. VII e,
III miejsce – Tomasz Bołtryk kl. VII d.

Gratuluję!

Beata Dawid