Dzień Edukacji Narodowej w naszej szkole

      Brak komentarzy do Dzień Edukacji Narodowej w naszej szkole
Dzień Edukacji Narodowej w SP 4

13 października w naszej szkole świętowaliśmy wspólnie Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji przedstawiciele społeczności szkolnej, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi oraz zaproszeni goście wzięli udział w uroczystej akademii. W części oficjalnej głos zabrał Pan Dyrektor Karol Choynowski, który podziękował wszystkim pedagogom za trud wkładany w kształcenie i wychowywanie młodego pokolenia grajewian, zaś pracownikom szkoły za zaangażowanie w sprawne funkcjonowanie placówki. Na koniec swego wystąpienia złożył okolicznościowe życzenia. Następnie głos oddał p. Halinie Muryjas-Rząsie, Przewodniczącej Rady Miasta, która w imieniu władz samorządowych podkreśliła rolę nauczycieli we współczesnej szkole, ich ogromną odpowiedzialność i wielkie zasługi dla społeczeństwa. W końcowej części swego wystąpienia złożyła okolicznościowe życzenia zarówno nauczycielom, jak i pracownikom szkoły. W tej części uroczystości życzenia przekazali również: ks. proboszcz Dariusz Gosk oraz Przewodniczący Rady Rodziców p. Wojciech Fajfer. Z ramienia Samorządu Uczniowskiego przekazał je Dawid Gontarski, uczeń klasy VIII b. Warto dodać, że nasz sprawnie funkcjonujący Samorząd (opiekunki – p. Marta Lenkiewicz i p. Monika Kuryś) przygotował pamiątkowe zakładki z życzeniami i cytatami, a także słodką niespodzianką. Były one rozdawane w ciągu dnia wszystkim obchodzącym to święto.

W dalszej części uroczystości Pan Dyrektor wręczył nagrody nauczycielom i pracownikom, po czym nastąpiła część artystyczna w wykonaniu uczniów klasy IIa i VIa oraz zespołu muzycznego.

Świetnie przygotowane scenki obrazujące szkolne – uczniowskie i belferskie życie, ale nie tylko, a także doskonale przygotowane piosenki zostały nagrodzone rzęsistymi brawami. To efekt pracy pań: Lidii Łepkowskiej, Beaty Dawid, Katarzyny Bobrowskiej, Renaty Wierzchowskiej. Słowa podziękowania skierowała do utalentowanych uczniów i kadry przygotowującej program Wicedyrektor Joanna Waniewska, panie zaś dziękują Alanowi Karwowskiemu z klasy VIII c, który dbał o sferę dźwiękową.

W tym samym dniu Nagrody Burmistrza odebrali: p. Alicja Deresz-Armata, autorka sukcesu uczennicy w Wojewódzkim Konkursie Języka Angielskiego i Dyrektor Szkoły p. Karol Choynowski.

Fot. M. Chodorowski i D. Styczyński kl. VII a, H. Muryjas-Rząsa