Dziękujemy

      Brak komentarzy do Dziękujemy

Dzień Edukacji Narodowej za nami… Dyrekcja, Rada Pedagogiczna i Pracownicy Szkoły Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Grajewie składają serdeczne podziękowania Burmistrzowi Miasta Grajewo – p. Dariuszowi Latarowskiemu i Dyrektorowi szkoły – p. Karolowi Choynowskiemu za przyznane Nagrody Burmistrza i Nagrody Dyrektora.

Nagrody Burmistrza Miasta Grajewo otrzymali: Dyrektor szkoły – p. Karol Choynowski, Wicedyrektor – p. Aleksandra Monika Kuczyńska i nauczyciel religii – p. Krystyna Łaguna.

WSZYSTKIM NAGRODZONYM GRATULUJEMY!

Dziękujemy serdecznie Samorządowi Uczniowskiemu i Radzie Rodziców za piękne życzenia i upominki, które sprawiły wszystkim radość i uczyniły ten dzień jeszcze piękniejszym.