„Co się kryje w słowie?” – gra literacko-językowa

Logo Dnia Języka Ojczystego

Uczniów klas VI – VIII zapraszamy
do udziału w grze literacko-językowej online,
do której dostęp otrzymaliście za pośrednictwem Librusa.

1.Poruszając się zgodnie z zapisanymi wskazówkami, odczytaj czterowyrazowe hasło – myśl polskiego poety.  

2. Wyrazy hasła są ukryte w zapisanych sentencjach. Kolejność sentencji, to kolejność wyrazów  w haśle. Podążaj uważnie według  wskazówek. Uważaj na małe rebusy.

3. Rozwiązanie zapisz na kartce  według podanego wzoru. 

4. W dostępnych źródłach znajdź informacje o tym wybitnym polskim poecie. 

5. Zdjęcie wypełnionej kartki prześlij na adres: lipie@o2.pl do 28 lutego.   

6. Wśród autorów prawidłowych odpowiedzi rozlosujemy upominki.

  Powodzenia!

 Organizatorki