Co się dzieje ze ściekami?

      Brak komentarzy do Co się dzieje ze ściekami?

Co się dzieje ze ściekami? – z takim pytaniem uczniowie klas szóstych udali się na przełomie października i listopada do Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Grajewie. Po terenie zakładu oprowadzał pan kierownik Jarosław Korycki, który w ciekawy i bardzo przystępny sposób przedstawiał kolejne etapy procesu oczyszczania ścieków w naszym mieście. Uczniowie mieli okazję zobaczyć z bliska urządzenia, jakimi dysponuje oczyszczalnia, dowiedzieli się, jakie są i jak wyglądają powstałe w wyniku procesu oczyszczania osady. Ważnym punktem tej edukacyjnej wycieczki była pogadanka na temat niewłaściwych zachowań mieszkańców miasta, wrzucających do WC rzeczy, których tam być nie powinno, zwłaszcza że finalnym produktem całego procesu jest woda. Ta natomiast trafia do naturalnego obiegu, czyli do rzeki Ełk.

Wycieczka odbyła się w ramach zajęć techniki, a zorganizowała ją pani Beata Szewczyk.

W imieniu uczniów pragniemy serdecznie podziękować panu kierownikowi Jarosławowi Koryckiemu za poświęcony nam czas i podzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem.

Beata Szewczyk

Fot. B. Szewczyk, O. Gajowy