3 Maja w klasie Ie

      Brak komentarzy do 3 Maja w klasie Ie

Witaj majowa jutrzenko,
Świeć naszej polskiej krainie,
Uczcimy ciebie piosenką,
Która w całej Polsce słynie.

Witaj Maj! Trzeci Maj,
u Polaków błogi raj!

Uczniowie klasy Ie pamiętali o majowych świętach. Wszyscy przyszli ubrani w galowe stroje, wykonali też prace plastyczne związane z naszymi symbolami narodowymi.

Wychowawczyni – B. Krukowska