Wyniki konkursu czytelniczo-ekologicznego „Dbam o środowisko”

Uczestnikami konkursu czytelniczo-ekologicznego „Dbam o środowisko” byli uczniowie klas I-III uczęszczający do świetlicy szkolnej. Konkurs poprzedził cykl zajęć tematycznych. Celem konkursu była promocja literatury dotyczącej ochrony środowiska; kształtowanie postaw ekologicznych; promowanie wśród dzieci idei segregacji odpadów i ich powtórnego wykorzystywania; ukazanie zależności pomiędzy człowiekiem, a otaczającym go środowiskiem. Zadaniem uczestników było odszukanie w teście konkursowym wyrazów związanych z ochroną środowiska i ułożenie hasła.

Dyplomy i upominki otrzymują:
Nadia Maciorowska kl. I b
Aleksandra Ciborowska kl. II a
Hanna Zagórska kl. II a
Filip Niewiadomski kl. II b
Jakub Bobrowski kl. II c
Szymon Mścichowski kl. II c
Tobiasz Gadomski kl. II d
Antoni Stankiewicz kl. II d
Agata Formejster kl. III d
Maciej Zalewski kl. III d

Gratulujemy!
Organizatorki: L. Pietrzykowska i E. Czaplicka