Wyniki II Szkolnego Konkursu Czytelniczo-Matematycznego „OMNIBUS”

Logo Szkoły Podstawowej nr 4 imienia Henryka Sienkiewicza w Grajewie

Uczniowie klas piątych i szóstych wzięli udział w II Szkolnym Konkursie Czytelniczo – Matematycznym „OMNIBUS” online.

Cele konkursu obejmowały: popularyzację literatury i matematyki wśród uczniów; rozwijanie spostrzegawczości i logicznego myślenia; „oswajanie” nowej rzeczywistości szkolnej; zachęcanie do aktywności edukacyjnej w dobie nauczania online i ograniczonych możliwości bezpośredniego komunikowania się; wzmacnianie wiary we własne możliwości.

Zadaniem uczestników konkursu było wypełnienie testu online zawierającego pytania i zadania (otwarte i zamknięte) z zakresu literatury i matematyki. Aktywny link do testu wraz z instrukcją został przesłany za pośrednictwem Librusa do wszystkich uczniów klas V i VI.

Komisja konkursowa złożona z organizatorek wyłoniła wśród uczestników osoby z największą liczbą zdobytych punktów w najkrótszym czasie. Dyplomy i nagrody otrzymają:
I miejsce – Igor Modzelewski kl. V b,
II miejsce – Julian Łapiński kl. V b,
III miejsce – Natalia Chmielewska kl. VI c.
Wyróżnienie: Antoni Zagórski kl. V a

Konkurs i forma online cieszyły się zainteresowaniem uczniów. Gratulujemy zwycięzcom, a wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy.

Wręczenie dyplomów i nagród odbędzie się po powrocie uczniów do szkoły. Fundatorem nagród jest Rada Rodziców.

Organizatorki konkursu: Halina Muryjas-Rząsa, Lilla Pietrzykowska, Marta Lenkiewicz