Wycieczki klas drugich do KPP w Grajewie

      Brak komentarzy do Wycieczki klas drugich do KPP w Grajewie

19 września uczniowie klas drugich z SP 4 odwiedzili Komendę Powiatową Policji w Grajewie. Nadrzędnym celem spotkania było uświadomienie dzieciom konieczności przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas poruszania się po drogach. 

Uczniowie przypomnieli zasady bezpiecznego poruszania się po chodniku, bezpiecznego przejścia po pasach przez jezdnię bądź przy zielonym świetle. Utrwalali także znajomość sygnalizacji świetlnej, niektórych znaków drogowych w pobliżu szkoły, a także numerów alarmowych. Podczas zwiedzania jednostki policyjnej uczniowie zobaczyli wiele ciekawych pomieszczeń znajdujących się w budynku, np. cele, w których przebywają zatrzymani, siłownię, strzelnicę, pokój przesłuchań, samochody policyjne, jak również motory.

Wychowawczynie klas:
Katarzyna Bobrowska
Katarzyna Górska
Monika Kuryś
Ewa Sawicka