WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ŚWIĘTEM SZKOLNEJ DEMOKRACJI

Wybory do Samorządu Uczniowskiego odbyły się na terenie naszej szkoły w dniu 17.09.2020r. Uprawnionych do głosowania było 826 osób.

Wybory poprzedzono kampanią wyborczą przeprowadzoną przez kandydatów w dniach od 14.09.2020r. do 16.09.2020r. w formie plakatów z programem wyborczym oraz bezpośredniej prezentacji kandydatów w klasach I – III.  Elekcja były swoistą lekcją demokracji dla wszystkich uczniów naszej szkoły.

W głosowaniu wzięło udział 644 osoby, które wybrały swoich przedstawicieli spośród 6 kandydatów. 4 karty do głosownia były nieważne (zaznaczono więcej niż jednego kandydata, karta była popisana) i 640 ważnych. Frekwencja wyborcza wyniosła 77,96%. Komisja Wyborcza w składzie: Aleksander Zalewski, Bartosz Cichocki, Igor Rycewicz, Adrian Maciorowski czuwała nad prawidłowym i bezpiecznym przebiegiem wyborów, po których zakończeniu dokonała obliczenia głosów.

Największą ilość głosów otrzymał Igor Borawski z klasy VIII b i tym samym został Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2020/2021. Jego zastępcą została uczennica klasy VIII a Julia Kalinowska. Sekretarzem Rady Samorządu Uczniowskiego została Waleria Zdrożna uczennica klasy VIII c.

Wybory przeprowadzono z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Wybranej Radzie Samorządu Uczniowskiego gratulujemy i życzymy owocnej pracy na rzecz Społeczności Szkolnej, a Komisji Wyborczej dziękujemy za rzetelną pracę.

Opiekunowie SU