Tydzień Języka Ojczystego 2023

      Brak komentarzy do Tydzień Języka Ojczystego 2023
Logo Dnia Języka Ojczystego

„A nade wszystko szanuj mowę twą ojczystą.
Nie znać języka swego – hańbą oczywistą”.
 Franciszek Ksawery Dmochowski

PROGRAM OBCHODÓW W „CZWÓRCE”

1. „PORANEK POETYCKI” – rozpoczęcie szkolnych obchodów Tygodnia Języka Ojczystego we wtorek (21.02.2023 r.) odczytaniem na pierwszych lekcjach ulubionych wierszy poetów polskich.
2. LITERACCY PATRONI 2023 ROKU – wystawa twórczości w bibliotece szkolnej we współpracy z MBP Oddział dla Dzieci w Grajewie:
• Wisława Szymborska – laureatka Nagrody Nobla w dziedzinie literatury,
• Aleksander Fredro – najwybitniejszy polski komediopisarz.
3. „DBAJMY O JĘZYK OJCZYSTY” – gazetka.
4. „BŁYSKAWICZNE DZIEJE POLSZCZYZNY” – projekcja animowanej historii języka polskiego w klasach. Link do pobrania:
https://www.youtube.com/results?search_query=b%C5%82yskawiczne+dzieje+polszczyzny+odcinek+1+

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE
5. „KTO TY JESTEŚ? POLAK MAŁY” – spotkania czytelnicze z udziałem Koła Młodych Czytelników i Koła Przyjaciół Biblioteki.

KLASY I
5. KONKURS KALIGRAFICZNY „MISTRZ PIĘKNEGO PISANIA”
• Termin konkursu – 3 marca 2023 r. (piątek), godz. 10.45, biblioteka szkolna.
• Uczestnicy – maksymalnie 3 uczniów ładnie piszących z każdej klasy I (zgłoszenia przyjmuje p. Monika Kuryś do 23 lutego 2023 r.).
• Uczestnicy konkursu pięknie i estetycznie przepisują przygotowany przez organizatorów tekst, używają własnych długopisów nieścieralnych, nie korzystają z korektora.
• Kryteria oceny: staranność pracy, płynność pisma, estetyka, prawidłowość łączenia liter,
równomierne położenie liter, utrzymywanie pisma w prawidłowej liniaturze, kształt liter, stosowanie jednolitych proporcji liter, czytelność.
• Błędy obniżające estetykę pisma to skreślenia, błędy ortograficzne, pomijanie znaków przestankowych: kropki, przecinka, dwukropka, średnika, wykrzyknika, pytajnika, wielokropka, myślnika, nawiasów.
• Zwycięzcy otrzymają dyplomy i nagrody.

KLASY II – III
6. SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI O NAGRODĘ DYREKTORA SZKOŁY
• Termin konkursu – 1 marca 2023 r. (środa), godz. 12.00, biblioteka szkolna.
• Uczestnicy – maksymalnie 3 najlepszych recytatorów z każdej klasy II i III (zgłoszenia przyjmuje p. Monika Kuryś do 23 lutego 2023 r.).
• Konkurs będzie miał formę prezentacji z pamięci dowolnego utworu poetyckiego polskiego autora.
• Komisja konkursowa dokona oceny recytacji, biorąc pod uwagę: dobór i interpretację utworu, dykcję, stopień opanowania tekstu, ogólny wyraz artystyczny.
• Zwycięzcy otrzymają dyplomy i nagrody.
• Nagrodzeni uczniowie wezmą udział w miejskim konkursie „Mistrzowie Recytacji” w Grajewskim Centrum Kultury.

KLASY IV – VIII
• „JĘZYK JEST TWOJĄ WIZYTÓWKĄ” – zabawa na długie przerwy dotycząca poprawnej polszczyzny.

KLASY VI – VIII
7. SZKOLNY KONKUS LITERACKO – JĘZYKOWY ph. „KOCHAM POLSKI” (II edycja)
• Termin konkursu – 24 lutego (piątek), godz. 15.30 (zbiórka uczestników przed biblioteką szkolną).
• Zakres: wiadomości z literatury, języka i ortografii na poziomie klas VI –VIII.
• Rywalizacja zespołowa – po 3 uczniów z każdej klasy VI, VII, VIII (zgłoszenia przyjmuje p. Joanna Waniewska w terminie do 20 lutego 2023 r.).
• Zwycięzcy otrzymają dyplomy i nagrody.

UCZNIOWIE NIEBĘDĄCY OBYWATELAMI POLSKIMI POBIERAJĄCY NAUKĘ W SP 4

8. KONKURS PLASTYCZNY „MOJE ULUBIONE SŁOWO”
• Uczestnicy konkursu wykonują pracę plastyczną, pięknie zdobiąc wybrane przez siebie słowo zapisane w języku ojczystym.
• Praca powinna być wykonana na kartce z bloku technicznego w formacie A4 dowolną techniką.
• Podpisane prace (imię, nazwisko, klasa) należy dostarczyć do biblioteki szkolnej w terminie do 28 lutego 2023 r. (wtorek).
• Komisja oceni prace, biorąc pod uwagę: zgodność pracy z tematem konkursu, oryginalność pracy, ogólny wyraz artystyczny.
• Zwycięzcy otrzymają dyplomy i upominki.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

Autorki projektu edukacyjnego „Kocham POLSKI” – L. Pietrzykowska, H. Muryjas-Rząsa, J. Waniewska, E. Czaplicka, M. Kuryś, M. Lenkiewicz, A. Sokołowska, A. Mioduszewska