Szkolny konkurs plastyczny o różańcu

      Brak komentarzy do Szkolny konkurs plastyczny o różańcu

„Módlcie się, módlcie się wiele;
każdego dnia odmawiajcie cząstkę różańca”
Św. Jan Paweł II

Miesiąc październik jest szczególnym czasem, kiedy zwracamy się do Maryi rozważając tajemnice różańcowe. W związku z tym organizujemy konkurs na prezentację tajemnic różańcowych w formie plastycznej. Pracę należy przygotować w formacie A4 z wykorzystaniem dowolnej techniki artystycznej (np. kredki, farba, papier, bibuła itp.)

REGULAMIN

1. Cele konkursu
Celem konkursu jest rozbudzenie umiłowania modlitwy różańcowej indywidualnej i wspólnotowej oraz rozwój talentów wśród uczniów, jak również rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności u dzieci oraz wykorzystanie zdobytych wiadomości, umiejętności i dzielnie się nimi z innymi.

2. Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas I-VIII Szkoły Podstawowej nr 4 w Grajewie.

3. Temat konkursu
Tematem konkursu jest plastyczne przedstawienie tajemnic różańcowych. Należy wykonać pracę plastyczną przedstawiającą jedną z tajemnic różańcowych dowolną techniką, z dowolnych materiałów. Format pracy A4.

4. Termin
Wykonane prace należy składać u katechetów do 16 października 2020 roku (piątek). Każda praca powinna być odpowiednio podpisana z podaniem imienia i nazwiska ucznia oraz klasy.

5. Ocena prac
Z dostarczonych prac specjalnie powołane jury konkursowe wyłoni zwycięzców, którym zostaną przyznane nagrody w trzech kategoriach: I-III, IV-VI oraz VII-VIII, a wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 26 października 2020 r. Wszystkie prace zostaną wywieszone w holu szkoły.

6. Kryteria oceny prac plastycznych
Oryginalność i pomysłowość pracy, walory artystyczne (kompozycja, technika wykonania, innowacyjność wykorzystanych materiałów), estetyka wykonania, koncepcja plastyczna pracy.

Wszystkim uczestnikom życzymy, aby sam konkurs, a przede wszystkim udział w nabożeństwach różańcowych zaowocował w naszym codziennym życiu umiłowaniem oraz częstym i gorliwym odmawianiem modlitwy różańcowej.

Organizatorzy: Dorota Lekenta, Krystyna Łaguna i ks. Albert Lubak