Szanujemy ludzi, rzeczy i przyrodę

      Brak komentarzy do Szanujemy ludzi, rzeczy i przyrodę

Drogie dzieci, na dzisiejszych zajęciach będziemy rozmawiać o szacunku.
Co oznacza to słowo?
Komu okazujemy szacunek?

Szacunek jest postawą, która wyraża uznanie innej osoby, rzeczy czy postawy za wartościową i godną naśladowania. Łączy się z grzecznością i troską o uczucia drugiego człowieka, poszanowaniem cudzej własności, docenianiem i wyrażaniem uznania. Poza szacunkiem do osób, istnieje również szacunek do rzeczy materialnych i niematerialnych, na przykład szacunek do wartości czy przyrody. Obejmuje on pełne szacunku wypowiadanie się na dany temat oraz troskę o ochronę idei i dóbr materialnych.

Mała Orkiestra Dni Naszych „Piosenka o szacunku dla innych” – pobierz

Pytania do piosenki:
Komu należy się szacunek?
Czy szacunek należy się tylko osobom starszym?

Wiersz „Sznurek Jurka” L. Szołdry
Tuż za szkołą, bardzo blisko,
kiedyś tam wyrzucił Jurek
poplątany stary sznurek.
A nazajutrz, obok sznurka,
od banana spadła skórka
wyrzucona przez Karola.
Tam też wkrótce Jaś i Ola
wyrzucili bez wahania
swoje torby po śniadaniach.
Stos papierków po cukierkach
wysypała tam Walerka.
Na papierki spadła ścierka,
jakaś pusta bombonierka
i od lodów sto patyków,
pustych kubków moc z plastiku,
wyskubane słoneczniki,
jeden kalosz, nauszniki,
stare trampki, piłka z dziurą,
połamane wieczne pióro,
kilka opon od rowerów
i ogromny stos papieru.
Oto tak, od sznurka Jurka
wnet urosła śmieci górka,
a z tej górki wielka góra,
której szczyt utonął w chmurach.

Pytania do wiersza:
W jaki sposób boisko zamieniło się śmietnik?
Jak oceniasz postępowanie Jurka i jego kolegów?
Czy Jurek przewidział konsekwencje wyrzucenia przez siebie poplątanego sznurka?
Czy znasz miejsca przeznaczone na odpady?
Czy Jurek i jego koledzy szanowali przyrodę?

Spośród podanych ilustracji wybierzcie te, na których ludzie szanują się wzajemnie.

obrazki dla przedszkolaków właściwego i niewłaściwego zachowania

Karta pracy – pobierz

Wychowawczynie oddziałów przedszkolnych