Spotkanie z pedagogiem szkolnym w klasie I b

Wypisane prawa ucznia

24 lutego 2021 roku w naszej klasie odbyło się spotkanie z pedagogiem szkoły – panią Urszulą Paluszkiewicz. Tematem spotkania były: „Zasady i normy nam służą – Właściwe zachowania w szkole”.

Pani pedagog mówiła o prawidłowych postawach i zachowaniu uczniów, konsekwencjach wynikających ze stosowania wobec innych różnych form zachowań agresywnych oraz sposobach ich przeciwdziałania. Rozmawialiśmy o tym, jakie zachowania lubimy, a jakich nie, jak powinniśmy zachowywać się w szkole oraz czego nie powinniśmy robić. Pani pedagog opowiedziała nam o „Konwencji o Prawach Dziecka”.

Na koniec spotkania obiecaliśmy, że będziemy stosować się do zasad obowiązujących w szkole i będziemy właściwie zachowywać się. Podpisaliśmy też „Umowę klasową”.

Spotkanie przebiegało w bardzo sympatycznej atmosferze i zapewne na długo pozostanie w naszej pamięci.

Dziękujemy Pani Pedagog – Pani Urszuli Paluszkiewicz i czekamy na następne spotkanie.

Uczniowie klasy I b
z wychowawczynią