Skrzynki Samorządu Uczniowskiego

      Brak komentarzy do Skrzynki Samorządu Uczniowskiego

SKRZYNKA ZAUFANIA

W szkole rozpoczyna działalność SKRZYNKA ZAUFANIA. Powstała ona, by wszyscy uczniowie czuli się bezpieczniej, by zapewnić przyjazną atmosferę, problemy, które nie są zauważane przez dorosłych, mogły zostać wypowiedziane i chociaż częściowo rozwiązane.

Dzięki wrzucanym wiadomościom, możliwe będzie reagowanie w sytuacjach kryzysowych. Postaramy się Wam drogie koleżanki i drodzy koledzy udzielić pomoc i wsparcie.

Skrzynka jednocześnie umożliwi dodatkowy kontakt z RZECZNIKIEM PRAW UCZNIA.
Za pośrednictwem SKRZYNKI ZAUFANIA każdy uczeń może zgłaszać sformułowane pisemnie wnioski, uwagi i propozycje.

Skrzynka znajduje się parterze budynku C, przy gabinecie pedagoga.

ZASADY KORZYSTANIA ZE SKRZYNKI ZAUFANIA
1. Pisz czytelnie i podaj nazwisko lub klasę, w której potrzebna jest pomoc lub podpisz się, tak byśmy mogli skutecznie udzielić pomocy.
2. Zapewniamy dyskrecję.
3. W liście nie używaj wulgaryzmów, nie obrażaj innych.
4. Nie traktuj SKRZYNKI jako żartu lub by kogoś obrazić.
5. Pomoc jaka będzie zorganizowana, będzie zależna od rodzaju zgłoszonej sprawy. Może to być m.in.: indywidualna rozmowa ze specjalistą, np. psychologiem, pedagogiem, współpraca z Dyrekcją, wychowawcą, mediacja (w tym rówieśnicza).

PAMIĘTAJ!
Nie ma problemów ważnych czy nieważnych – możesz pisać w każdej sprawie, która jest dla Ciebie trudna.

SKRZYNKA POMYSŁÓW

Drodzy Uczniowie, chcemy abyście mieli jeszcze większy wpływ na życie naszej szkoły, stąd idea „SKRZYNKI POMYSŁÓW”. W tym miejscu możecie zgłaszać wszystkie sugestie dotyczące „życia szkoły” (np. co chcielibyście usprawnić, co zmienić itp.).

Skrzynka znajduje się na parterze szkolnego korytarza w budynku B. Każdy list powinien być podpisany przez nadawcę, listy anonimowe, pisane dla żartu, wulgarne i obraźliwe nie będą brane pod uwagę.
Serdecznie prosimy o rozsądną i przemyślaną korespondencję.
Czekamy na Wasz głos!

Zasady korzystania ze „Skrzynki pomysłów”
1. Każdy uczeń ma prawo zgłaszać inicjatywę.
2. W celu zgłoszenia inicjatywy należy spisać ją na kartce i wraz z podpisem wrzucić do skrzynki .
3. Skrzynka będzie opróżniana systematycznie przez opiekunów SU. Jeśli inicjatywa zyska zainteresowanie, podjęte zostaną kroki w celu jej wdrożenia.
4. Raz w miesiącu przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego będą starali się zweryfikować Waszą korespondencję. Z pewnością część pomysłów wymagać będzie dodatkowych konsultacji, które odbywać się będą w czasie spotkań SU.
5. Inicjatywy, które nie zdążą być zrealizowane w danym roku szkolnym lub będą już w trakcie realizacji, Zarząd SU przekazuje nowemu Zarządowi SU.

PAMIĘTAJCIE
To Wy drodzy Uczniowie jesteście najważniejsi w szkole.
Zmieniajmy wspólnie rzeczywistość szkolną.