Protokół z zebrania plenarnego Rady Rodziców

14 września 2021 r. odbyło się spotkanie Dyrektora szkoły – pana Karola Choynowskiego z przedstawicielami Klasowych Rad Rodziców. W trakcie obrad wybrano m.in. Prezydium Rady Rodziców oraz Komisję Rewizyjną na rok szkolny 2021/2022.

PREZYDIUM RADY RODZICÓW:
Przewodnicząca – p. Anna Mazurek kl. II c
Zastępca – p. Beata Ostaszewska kl. II d
Skarbnik – p. Małgorzata Zyskowska kl. VIII d
Sekretarz – p. Justyna Gaińska kl. III d

KOMISJA REWIZYJNA
Przewodniczący – p. Grzegorz Pieńkowski kl. I c
Członek – p. Anna Blaszko kl. II a
Członek – Ludmiła Doroszenko kl. VII d

Protokół – pobierz