Projekt „Profilaktyka wad postawy…”

Logo Łomżyńskiego Forum Samorządowego, Funduszu Europejskiego i SP nr 4

Nasza szkoła przystąpiła do projektu PROFILAKTYKA WAD POSTAWY DZIECI W POWIECIE GRAJEWSKIM w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

CELEM PROJEKTU jest  poprawa stanu zdrowia dzieci i młodzieży w wieku 5-14 lat w okresie do 28.02.2022r.

DZIAŁANIA:
– edukacja rodziców pięcio- i sześciolatków, 
– kl. I – zajęcia edukacyjno – ruchowe /dodatkowe /,
– kl. IV i kl. VI – edukacja na godzinach wychowawczych oraz badania diagnostyczne przeprowadzone przez lekarzy specjalistów
/dla zdiagnozowanych – zajęcia fizjoterapeutyczne i korekcyjno- kompensacyjne, a także ćwiczenia na pływalni/.

Z naszej szkoły działaniami wynikającymi z realizacji projektu objętych będzie 332 uczniów (klasy I, IV, VI oraz pięcio- i sześciolatki).

KORZYŚCI:
Bezpłatne badania diagnostyczne.
Bezpłatne zajęcia fizjoterapeutyczne.
Bezpłatne ćwiczenia korekcyjne na pływalni.
Zakup sprzętu do realizacji tychże zajęć profilaktyczno – leczniczych.
Zmniejszenie ilości wad postawy – zwiększenie wiedzy i umiejętności praktycznych w tym temacie.

Szczegóły realizacji skierowane będą już bezpośrednio do grup i osób zainteresowanych i objętych projektem. Liczę na Państwa pomoc, wyrozumiałość i współpracę przy zorganizowaniu sprawnego wprowadzenia w życie tak potrzebnych i pożądanych działań, w tym czasie komputerowego zasiedzenia się dzieci i młodzieży.

Koordynator A. Kuczyńska