Międzynarodowy Projekt Czytelniczy „Magiczna Moc Bajek” zakończony

Międzynarodowy Projekt Czytelniczy "Magiczna Moc Bajek" zakończony - dyplom dla szkoły

W roku szkolnym 2022/2023 grupa przedszkolna „Słoneczka” (3- i 4-latki) z SP nr 4 w Grajewie, brały udział w IV edycji Międzynarodowego Projektu Czytelniczego „Magiczna moc bajek”.

Projekt był realizowany w terminie: październik 2022 – maj 2023. Głównym celem projektu było promowanie wśród dzieci czytania bajek i baśni jako sposobu na ich rozwój, kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym.

Działania projektowe opierały się na realizacji comiesięcznych modułów. Każdego miesiąca poprzez literaturę i działania aktywizujące dzieci odbywały podróż do innej krainy wartości. Wiersze, bajki i baśnie wykorzystywane podczas realizacji projektu były wstępem do rozmów na temat przyjaźni, tolerancji, czy też akceptacji własnych wad i niedoskonałości. Utwory literackie pomagają dziecku poznawać, nazywać własne emocje oraz podpowiadać sposoby radzenia sobie z nimi. Odpowiednio dobrana literatura dziecięca wzbogaca wiedzę, rozwija intelekt jest źródłem rozrywki i zabawy. Poprzez utożsamianie się z bohaterem dzieci są w stanie przepracować różne, trudne dla siebie sytuacje, poradzić sobie z przykrymi emocjami. Nabywają one umiejętności społeczne i emocjonalne. Czytanie uczy odróżniać dobro od zła, dostarcza pozytywnych wzorców, wpływa na rozwój uczuć i zachęca do refleksji nad konsekwencjami swoich słów i czynów.

Przedszkolaki dowiedziały się, co to jest savoir – vivre, jakie są prawa dziecka, poznały historię swojego regionu, sposoby ochrony przyrody, wykonywały prace plastyczne różnymi technikami. Udział w projekcie przyczynił się do kształtowania właściwych postaw moralnych, rozwoju wyobraźni, koncentracji uwagi i zdolności twórczego myślenia.

Uzyskaliśmy certyfikaty uczestnictwa dla szkoły, koordynatorów, podziękowania dla rodziców i dzieci z grupy „Słoneczka”. 

Koordynatorki projektu – Elżbieta Wojtasik i Joanna Szymanowska