Projekt edukacyjny – Najpiękniejszy pamiętnik przeczytanych książek…

PROJEKT EDUKACYJNY
NAJPIĘKNIEJSZY PAMIĘTNIK PRZECZYTANYCH KSIĄŻEK
ph. „Nadejdzie kiedyś taki czas, 
że czytanie oczaruje Was”

NAJPIĘKNIEJSZY PAMIĘTNIK PRZECZYTANYCH KSIĄŻEK ph.: „Nadejdzie kiedyś taki czas, że czytanie oczaruje Was” – to projekt realizowany w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025″ dotyczącego wspierania organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

Celem głównym niniejszego projektu było wyrabianie w dzieciach nawyku systematycznego czytania, propagowanie czytelnictwa poprzez zachęcanie do sięgania po dzieła literatury pięknej i popularnonaukowej, integracja i rozwijanie współpracy z rodzicami oraz Miejską Biblioteką Publiczną Oddział dla Dzieci w Grajewie.

W roku szkolnym 2021/2022 uczniowie klas trzecich czytający samodzielnie oraz ci, którzy oddawali się lekturze jeszcze w towarzystwie dorosłych, zostali zachęceni do wypożyczania książek z biblioteki szkolnej i miejskiej oraz dzielenia się z innymi uczniami wrażeniami po ich przeczytaniu. Efektem końcowym było stworzenie „Pamiętnika – księgi”, w którym to zilustrowane zostały przeczytane książki.

Projekt realizowany był przez siedem miesięcy. Już we wrześniu uczestnikom przedstawiono zadania do realizacji i harmonogram działań. Pierwszym przedsięwzięciem wynikającym z planu działań był udział uczniów w Ogólnopolskim Głośnym Czytaniu. W kolejnym miesiącu zaplanowano i zrealizowano wycieczki do Miejskiej Biblioteki Publicznej Oddział dla Dzieci w Grajewie, w trakcie których odbyły się warsztaty czytelnicze i spotkanie autorskie z Elizą Piotrowską. Przeprowadzono też szkolną akcję „Jesienne Drzewo Czytelnicze” połączoną z zajęciami promującymi nowości książkowe dla dzieci. Listopad rozpoczął się festiwalem czytania wierszy i fragmentów książek przez trzecioklasistów. Podczas tego długiego jesiennego miesiąca przeprowadzono akcję „Biblioteczny Słoik Życzeń” i „Książkowe schody” (wyklejenie schodów cytatami o książkach i czytaniu). Czytelniczy grudzień minął pod hasłem „Nie ustawaj w czytania trudzie”. W tym czasie uczniowie wzięli udział w szkolnym plebiscycie ph. „Wybieramy książki do biblioteki” oraz w spotkaniu czytelniczym w Miejskiej Bibliotece Publicznej Oddział dla Dzieci w Grajewie, w trakcie którego promowano literaturę piękną i popularnonaukową, poruszającą tematykę dokarmiania ptaków.

Styczeń – mroźny – dzięki czytelnikom dla ptaków zupełnie niegroźny. Zgodnie z tym hasłem uczniowie uczestniczyli w cyklu zajęć czytelniczych „Ornitologia dla najmłodszych – nauka identyfikacji ptaków”, a także w spotkaniu z przedstawicielem Lasów Państwowych. W kolejnych miesiącach uczestnicy projektu prezentowali ulubione książki zakupione w ramach realizowanego Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, wzięli udział w akcji „Łąka czytelnika” i w piknikowym czytaniu na łonie przyrody – „Pogubione literki w trawie”.

Etapem końcowych realizowanego projektu była akcja „Czytanie jest ważne” skierowana do rodziców. Specjalnie dla nich zostały opracowanie i przesłane informacje na temat zalet głośnego czytania oraz propozycje książkowe do wspólnego czytania z dziećmi.

Wszystkim uczestnikom projektu gratulujemy wytrwałości oraz talentu literackiego i plastycznego! Dziękujemy tym, którzy podejmowali czytelnicze wyzwania. Wasza determinacja, zaangażowanie i talenty budziły nasz zachwyt za każdym razem.

Wydarzenia październikowe, listopadowe, grudniowe, styczniowe i lutowe już mieliśmy okazję podziwiać w poprzednich publikacjach. Teraz prezentujemy galerię działań marcowych i kwietniowych.

Wierzymy, że pozostali uczniowie naszej szkoły chętnie sięgną po polecane przez Was i pięknie zilustrowane książki.

„Pamiętniki” dostępne są w bibliotece szkolnej.

Koordynatorzy projektu: I.Bukrejewska, A.Gryczkowska, A.Krawczyk, M. Kuryś, J.Rydzewska