Projekt edukacyjny „Kocham POLSKI”

Projekt edukacyjny „Kocham POLSKI” - wręczenie nagród laureatom konkursów

Zakończyliśmy w „Czwórce” kolejną edycję projektu edukacyjnego „Kocham POLSKI”, realizowanego w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego. Święto to przypomina wszystkim narodom, jak ważny jest szacunek do języka ojczystego i dbałość o jego przetrwanie. Co roku projekt ten angażuje całą społeczność uczniowską. Dzieci i młodzież, realizując różnorodne zadania, odkrywają piękno języka i dostrzegają jego wyjątkową rolę w codziennej komunikacji. Sięgając po literaturę poznają ideały naszych przodków, ich obyczaje, marzenia i tęsknoty.

Zachowując dziedzictwo przeszłości, kształtujemy tożsamość narodową kolejnych pokoleń Polaków.

W tym roku szkolnym program obchodów Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego obejmował:
• Gazetki tematyczne ph. „Język polski – jak powstał i jakie dzieje przechodził”, „Nie rzucim Ziemi skąd nasz ród! Nie damy pogrześć mowy…”, „Pielęgnujmy i szanujmy język ojczysty nie tylko od święta”;

• Wystawę książek przygotowaną w bibliotece szkolnej we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną Oddział dla Dzieci w Grajewie pod hasłem „Maria Konopnicka i inni polscy pisarze dzieciom”;

Zagadki i łamańce językowe wyeksponowane na korytarzach szkolnych i drzwiach pracowni klasowych opracowane przez Koło Przyjaciół Biblioteki;

„Poranki z Patronką 2022 Marią Konopnicką” – było to głośne czytanie wybranych utworów pisarki w oddziałach przedszkolnych i klasach I – III przez wychowawczynie i uczniów;

• „Cztery pory roku z Marią Konopnicką u boku” – spotkanie czytelnicze z udziałem dzieci przebywających w świetlicy szkolnej;

Drzewo Pięknych Polskich Słów – klasy I – V
Uczniowie klas I, II, III, IV i V wypisywali na kwiatuszkach piękne polskie słowa, które dodają im skrzydeł i które zostały wyeksponowane na przygotowanym drzewku.

Szkolny Konkurs Pięknego Czytania dla klas III-V
Uczniowie wypożyczali z biblioteki szkolnej lub Miejskiej Biblioteki Publicznej Oddział dla Dzieci w Grajewie tomiki wierszy lub utwory prozatorskie Marii Konopnickiej. Wybierali utwór, który chcieli przeczytać:
• klasy III – wiersz,
• klasy IV i V – prozę.
Przygotowywali ciekawą interpretację wybranego przez siebie utworu. Prosili np. rodzeństwo, rodziców, nauczycieli o nagranie filmików i przesyłali je do autorek projektu.

Szkolny konkurs literacko-językowy ph. „Kocham POLSKI” dla klas VI, VII i VIII obejmujący wiadomości z literatury, języka i ortografii. Uczniowie rywalizowali zespołowo – po 3 uczniów z każdej klasy.

16 marca 2022 r. podczas uroczystości podsumowującej projekt Dyrektor szkoły – Pan Karol Choynowski wręczył nagrody zwycięzcom wymienionych konkursów, których fundatorami byli:
• Urząd Miasta,
• Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie.

NAGRODY

Szkolny Konkurs Pięknego Czytania dla klas III-V

Nagrody równorzędne za piękną interpretację wierszy Marii Konopnickiej otrzymali:
Sonia Lubartowicz z klasy III a
Miłosz Gudełajski z klasy III b
i Gabriel Kuizinas z klasy III c

Nagrody za piękną interpretację utworów prozatorskich Marii Konopnickiej otrzymały:
I miejsce – Paulina Koniecko z klasy V a
II miejsce – Maja Łukawska z klasy IV c
III miejsce – Anita Witkowska z klasy V a

Szkolny Konkurs Literacko-Językowy ph. „Kocham POLSKI”

KLASY VI

I miejsce – drużyny z klas VI a i VI b
Zofia Lewczuk, Michał Kosiński, Mateusz Gazowski (VI a)
Victoria Borys, Małgorzata Karwowska, Kinga Mikielska (VI b)
II miejsce – drużyna z klasy VI c
Weronika Ruszczyk, Alan Karwowski, Ignacy Ruszczyk

Klasy VII

I miejsce – drużyna z klasy VII c
Natalia Chmielewska, Milena Kuczyńska, Rafał Łazowski
II miejsce – drużyna z klasy VII e
Katarzyna Sienkiewicz, Aneta Jastrzębska, Damian Chrzanowski
III miejsce – drużyna z klasy VII a
Wiktoria Wilińska, Paweł Tyszkiewicz, Łukasz Zyskowski

Klasy VIII

I miejsce – drużyna z klasy VIII d
Anna Prostko, Hanna Tyszkiewicz, Rafał Karwowski
II miejsce – drużyna z klasy VIII a
Igor Płachciński, Filip Surażyński i Jakub Sztabiński
III miejsce – drużyna klasy VIII b
Julia Gutowska, Szymon Kochanowski i Bartosz Czajkowski

Gratulujemy wszystkim nagrodzonym umiejętności recytatorskich, wiedzy literackiej, językowej i ortograficznej.

Nasz język świadczy o nas w dużo większym stopniu, niż byśmy się spodziewali. Jest obrazem naszego sposobu myślenia, osobowości, a przede wszystkim kultury.

  • Korzystajmy ze słowników języka polskiego, aby używać poprawnych form gramatycznych;
  • Dbajmy o staranną wymowę;
  • Używajmy zwrotów grzecznościowych;
  • Unikajmy wulgaryzmów;
  • Budujmy wypowiedzi z polskich słów;
  • Wypożyczajmy i czytajmy książki.
  • Drodzy uczniowie – starajcie się aktywnie uczestniczyć w lekcjach języka polskiego.

 Pamiętajcie: Morze słów zachęca każdego, by na co dzień używać języka pięknego.

Serdecznie dziękujemy Panu Dyrektorowi za przybycie, Urzędowi Miasta i Radzie Rodziców za ufundowanie nagród, a uczniom, nauczycielom oraz rodzicom za zaangażowanie. Zapraszamy do udziału w kolejnych obchodach za rok.

Autorki projektu edukacyjnego „Kocham POLSKI” – Halina Muryjas-Rząsa, Lilla Pietrzykowska, Joanna Waniewska, Marta Lenkiewicz i Agnieszka Sokołowska

Fot. L. Pietrzykowska, M. Lenkiewicz, J. Waniewska, E. Mieczkowska