Projekt czytelniczy „Książka moim przyjacielem” w klasach I-II

Celem projektu było zachęcanie uczniów do sięgania po literaturę piękną i książki popularnonaukowe, rozwijanie wyobraźni dziecięcej, odwoływanie się do dziecięcych uczuć i wrażliwości, wspomaganie rozwoju emocjonalnego, dostarczanie pozytywnych przeżyć, budowanie poczucia własnej wartości, uczenie wartości moralnych, oraz uświadomienie rodzicom roli książki i nawyku czytania w procesie edukacji i życiu dziecka.

Uczniowie wraz z rodzicami i nauczycielami czytali wybrane lektury. W klasach były przygotowywane wystawki i biblioteczki poświęcone ciekawym pozycjom i twórcom literatury dziecięcej. Dzieci brały udział w konkursach plastycznych inspirowanych książkami. Miały możliwość przebrania się za ulubioną postać w Dniu Postaci z Bajek. Czytały i prezentowały swoje książki na forum klasowym. Obejrzały przedstawienie „Rzepka” w wykonaniu uczniów klas starszych oraz przygotowywały samodzielnie krótkie scenki z bajek. Uczniowie uczestniczyli w spotkaniu autorskim z Elizą Piotrowską. Kontynuowaliśmy współpracę z Biblioteką Szkolną i Miejską.

Dzieci klas I-II chętnie uczestniczyły w proponowanych działaniach. Z własnej inicjatywy sięgają po nowe pozycje książkowe i promują je wśród rówieśników.

Wychowawczynie klas I-II