Pracujemy nad mową – KARNAWAŁOWO!

W naszym gabinecie logopedycznym o formie i treści zajęć decyduje przede wszystkim wada wymowy i wiek dziecka. Jesteśmy jednak zawsze mocno związani z okolicznościami przyrody i okresem kalendarzowym. Stąd karnawał na naszych kończących pierwszy semestr zajęciach logopedycznych.

Do zobaczenia po feriach.
A. M. Kuczyńska