Pożegnanie nauczycielek odchodzących na emeryturę

23 czerwca 2022 r. podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego klas ósmych przeżyliśmy szczególnie wyjątkową i wzruszającą chwilę – pożegnanie ośmiu nauczycielek odchodzących na emeryturę. Są to:

p. Halina Muryjas-Rząsa – Honorowy Profesor Oświaty, dyrektor i wicedyrektor szkoły w latach 1993 – 2012, nauczycielka języka polskiego,
p. Urszula Krystyna Bołonkowska – wicedyrektorka w latach 2003-2012, nauczycielka języka polskiego,
p. Wiesława Konopka – nauczycielka matematyki,
p. Jadwiga Laszczkowska – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej,
p. Krystyna Łaguna – nauczycielka religii,
p. Sabina Łempicka – nauczycielka języka polskiego,
p. Alicja Stradczuk – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej,
p. Anna Wszeborowska – nauczycielka biologii.

Podczas przemówienia pożegnalnego Dyrektor szkoły – p. Karol Choynowski powiedział między innymi: Twierdzę, że to czego jesteśmy w tej chwili świadkami ma znamiona wydarzenia historycznego w naszej szkole. Kończą pracę w szkole Panie, które były filarem tej placówki. Czy są niezastąpione – pokaże czas. Doświadczenie 40-letnie w pracy, prawie u wszystkich wymienionych Pań jest dobrem, które owocowało i będzie owocować w postaci niezliczonej rzeszy wychowanków. Panie kochały uczniów, szkołę i swoją pracę. Oddały jej swoje najlepsze lata zawodowe, tu odnosiły sukcesy, tu nastąpił ich pełny rozwój i wreszcie tu były w gronie ludzi, których kochały i ich kochano. Zaszczytem dla mnie jako dyrektora jest możliwość pożegnania Was…

Okolicznościowe słowa podziękowania skierowane do Pań złożyli także:
• p. Irena Bożena Schabieńska – Zastępca Dyrektora Delegatury w Suwałkach wraz z p. Marcinem Orzechowskim – Wizytatorem naszej szkoły,
• p. Dariusz Latarowski – Burmistrz Miasta Grajewo,
• p.Wiesław Dembiński – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Grajewo,
• p.Eugenia Kulesza – długoletni dyrektor SP nr 4 w Grajewie,
• p.Anna Formejster – Przewodnicząca Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy SP 4 w Grajewie,
• p.Bogumiła Kierznowska – Prezes Zarządu Oddziału ZNP w Grajewie wraz z p. Anną Bukowską – prezesem Ogniska ZNP przy SP 4 w Grajewie.

Wszystkim Paniom odchodzącym na emeryturę składamy raz jeszcze serdeczne podziękowania za współpracę naznaczoną ogromnym ładunkiem ciepła, dobra i szlachetności.  Życzymy dużo zdrowia, długich lat życia – spokojnych i pogodnych, ubogaconych rodzinną radością. Wykorzystania wolnego czasu na realizację własnych planów i zamierzeń, zaś bogactwo doświadczeń i pomysłowość niech nadal służą lokalnej społeczności.

Dyrekcja, Rada Pedagogiczna i Pracownicy
Szkoły Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Grajewie

Przed nami zupełnie nowy rodzaj życia, pełnego doświadczeń, które tylko czekają.
Niektórzy nazywają to „emeryturą ”. Ja nazywam to błogością.
Betty Sullivan

PODZIĘKOWANIE
Dyrekcja
Nauczyciele i Pracownicy czynni i emerytowani
Absolwenci i Uczniowie
Szkoły Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Grajewie

 

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Grajewie była dla każdej z nas przez kilkadziesiąt lat wyjątkowym miejscem pracy. Złożyło się na to wiele czynników, ale najważniejszym z nich był ten ludzki, bo to ludzie tworzą obraz danego miejsca, to oni potrafią uczynić je szczególnym. Szkolne mury opuszczały kolejne roczniki absolwentów, zmieniali się nasi współpracownicy, ale duch tej szkoły pozostawał wciąż ten sam – „Czwórka” to miejsce, gdzie współpraca owocuje dobrem i pięknem -ludzkich umysłów i ludzkich serc, gdzie kreatywność nie zna granic, a każde wyzwanie przyjmuje realne kształty.

Podjęłyśmy decyzję o przejściu na emeryturę, wkraczamy na nowy etap swojego życia, a za ten miniony pragniemy serdecznie podziękować każdemu, kogo spotkałyśmy na swojej pedagogicznej drodze-Dyrektorom i Wicedyrektorom, Koleżankom i Kolegom Nauczycielom, Uczniom, Pracownikom, bo każdy z Was współtworzył naszą codzienność przez długie lata, a wspólnie – owego „ducha Czwórki”. Dostajemy bogactwo pięknych wspomnień, obdarowujemy wdzięcznością, bo wdzięczność otwiera pełnię życia. Sprawia, że to, co mamy wystarcza. Zmienia opór w akceptację, chaos w porządek, konfuzje w klarowność. Może zamienić posiłek w ucztę, mieszkanie w dom, obcego w przyjaciela. Wdzięczność nadaje sens przeszłości, przynosi pokój dzisiaj i tworzy wizję jutra (Melody Beattie).

Z życzeniami nieustannej energii w pomnażaniu dorobku szkoły –

Halina Muryjas-Rząsa   Urszula Krystyna Bołonkowska   Krystyna Łaguna
Sabina Łempicka   Jadwiga Laszczkowska   Wiesława Konopka
Alicja Stradczuk  Anna Wszeborowska

Grajewo, 23 czerwca 2022r.

Fot. L. Pietrzykowska