Popołudnie z książką i filmem

      Brak komentarzy do Popołudnie z książką i filmem
logo Czwórki i biblioteki miejskiej w Grajewie

Celem spotkania „Popołudnie z książką i filmem” było promowanie czytelnictwa; współdziałanie biblioteki szkolnej i Miejskiej Biblioteki Publicznej Oddział dla Dzieci w Grajewie we wdrażaniu uczniów do świadomego korzystania z mediów w procesie kształcenia i w zagospodarowaniu czasu wolnego; zwrócenie uwagi na odmienność tworzywa komunikatów medialnych na przykładzie tekstu literackiego i ekranizacji filmowej; rozwijanie umiejętności krytycznego wyboru różnorodnych form przekazów medialnych i uświadamiania własnych preferencji w tym zakresie; poznanie mediateki MBP Oddział dla Dzieci w Grajewie.

8 czerwca 2022 r. uczniowie klasy V b, pracując w grupach poznali język mediów, gatunki filmowe oraz tytuły filmów dostępnych w bibliotece miejskiej. Rozważaniom poddano: książka czy film? Lektura szkolna czy jej ekranizacja? Wybór między słowem pisanym a ruchomym obrazem? Na co warto postawić? Wymiana argumentów uczestników spotkania odbyła się w Miejskiej Bibliotece Publicznej Oddział dla Dzieci w Grajewie. Ciekawym zabiegiem inspirującym uczniów do samodzielnego czytania było skonfrontowanie fragmentu tekstu książki „Książę Kaspian” z cyklu „Opowieści z Narnii” autorstwa C.S. Lewisa z odpowiadającymi im fragmentami ekranizacji filmowej dostępnej w bibliotece miejskiej.

Uczestnicy spotkania zrozumieli, że przed obejrzeniem filmu warto przeczytać najpierw książkę, szczególnie w odniesieniu do lektury szkolnej, bowiem w adaptacjach zdarzają się odstępstwa od pierwowzoru literackiego. Czytanie książek jest ciekawsze niż oglądanie filmów, które są interpretacją reżysera. Książka bardziej wzbogaca człowieka. Film jest doskonałym uzupełnieniem lektury.

Oto wykaz filmów dostępnych w MBP Oddział dla Dzieci w Grajewie – pobierz

Organizatorki spotkania: L. Pietrzykowska, A. Sokołowska (SP 4 Grajewo), P. Bagińska, E. Bobińska (MBP Oddział dla Dzieci w Grajewie)