Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w SP4 w Grajewie w okresie pandemii

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Przypominamy o możliwości uzyskania wsparcia psychologiczno- pedagogicznego uczniów, rodziców i nauczycieli w formie: – rozmów telefonicznych, – osobistych konsultacji (po uprzednim umówieniu terminu spotkania) w sytuacjach, które wymagają interwencji i pomocy.

Formy kontaktu z pedagogami szkolnymi:
1.Pedagog szkolny: Urszula Paluszkiewicz
– tel. 86 272 30 78 wewn. 25,
– mail: urszula.paluszkiewicz@gmail.com,
– dziennik elektroniczny Librus.
2. Pedagog szkolny: Anna Formejster
– tel. 86 272 30 78 wewn. 31,
– mail: anafor.pedagog@wp.pl,
– dziennik elektroniczny Librus.

W załączniku przekazujemy informację o pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży w województwie podlaskim.

Za darmo i bez skierowania – pomoc psychologiczna dzieciom i młodzieży w województwie podlaskim.
Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ zawarł już 12 umów z ośrodkami środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej na udzielanie świadczeń w ramach nowego systemu ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

Są to placówki bezpłatne, które przyjmują młodych pacjentów i ich rodziców bez skierowania. Fachową pomoc znajdą tu dzieci i młodzież do 18 roku życia, u których wystąpiły niepokojące objawy związane z problemami psychicznymi oraz zaburzeniami emocjonalnymi.

Założeniem nowego systemu ochrony zdrowia psychicznego najmłodszych jest to, by dzieci i młodzież były w pierwszej kolejności diagnozowane jak najbliżej miejsca zamieszkania – w środowisku, w którym funkcjonują na co dzień. W środowisku dziecka mają być dostępni specjaliści zapewniający efektywną opiekę: psycholog, psychoterapeuta, terapeuta środowiskowy. Opieką zostaną objęte najmłodsze dzieci jeszcze przed rozpoczęciem nauki szkolnej, jak również realizujące obowiązek szkolny oraz młodzież ucząca się w szkołach ponadpodstawowych. W ramach pomocy oferowanej w ośrodkach można skorzystać z:

• porady psychologicznej diagnostycznej,
• porady psychologicznej,
• sesji psychoterapii indywidualnej,
• sesji psychoterapii rodzinnej,
• sesji psychoterapii grupowej,
• sesja wsparcia psychospołecznego,
• wizyty, porady domowej lub środowiskowej.

Obecnie, ze względu na sytuację epidemiczną, pomoc udzielana jest przede wszystkim w poradni, a w sytuacji uzasadnionej, również za pomocą narzędzi teleinformatycznych. O ile pozwolą na to warunki epidemiczne, w przyszłości praca ośrodków docelowo będzie oparta na pracy środowiskowej – współpracy z rodziną pacjenta oraz jego środowiskiem szkolnym. Docelowo ma powstać sieć poradni psychologiczno-psychoterapeutycznych, co najmniej po jednej w powiecie, które będą stanowić pierwszy poziom pomocy. Drugi poziom to poradnie, świadczące pomoc psychiatryczną, z kolei trzeci – to oddziały i szpitale psychiatryczne dla dzieci.

Docelowy model systemu ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży ma umożliwić prowadzenie pomocy dzieciom i rodzinom na odpowiednich poziomach referencyjności:
w każdym powiecie poradnia psychologiczna dla dzieci i młodzieży (Ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej (I poziom referencyjny);
w grupie powiatów Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży (II poziom referencyjny) oparte o poradnię zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży oraz oddział dzienny psychiatryczny rehabilitacyjny dla dzieci i młodzieży;
w każdym województwie Ośrodek Wysokospecjalistycznej Całodobowej Opieki Psychiatrycznej (III poziom referencyjny) oparty o poradnię zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży, izbę przyjęć oraz oddział psychiatryczny dla nich.

Mimo trudnej sytuacji związanej z epidemią Covid-19, już 12 ośrodków z województwa podlaskiego rozpoczęło działalność i udziela pomocy zgłaszającym się pacjentom i ich rodzinom.

W Grajewie taką opiekę dzieciom i młodzieży świadczy Szpital Ogólny, ul. Konstytucji 3 Maja 34.