Organizacja pracy świetlicy i stołówki w roku szkolnym 2023/2024

Obrazek z domkiem, dziećmi i napsem świetlica zaprasza

ZAPISY DO ŚWIETLICY

Zapisu dziecka do świetlicy należy dokonać do 15 września 2023 r.
Liczba miejsc jest ograniczona.

Pierwszeństwo pobytu w świetlicy będą miały:

  • dzieci klas najmłodszych
    • dzieci rodziców pracujących,
    • dojeżdżające do szkoły,
    • oczekujące na dodatkowe zajęcia.

Karty zapisu dostępne w linku poniżej lub w świetlicy szkolnej.

Pobierz kartę zapisu  

Wypełnioną kartę należy dostarczyć do wychowawców świetlicy.

HARMONOGRAM WYDAWANIA OBIADÓW W STOŁÓWCE SZKOLNEJ

Harmonogram wydawania obiadów 2023