Organizacja pracy świetlicy i stołówki szkolnej

ZAPISY DO ŚWIETLICY

Zapisu dziecka do świetlicy należy dokonać do 16 września 2020 r.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną pierwszeństwo pobytu w świetlicy będą miały:
• dzieci rodziców pracujących,
• dojeżdżające do szkoły,
• oczekujące na dodatkowe zajęcia,
• służb mundurowych,
• służby zdrowia.

Karty do świetlicy należy pobrać poniżej albo w górnej zakładce „Świetlica” lub wypełnić formularz znajdujący się na stoliku w wejściu do budynku B.

Pobierz kartę zapisu  

Wypełnioną kartę należy wrzucić do skrzynki znajdującej się w wejściu do budynku B.

HARMONOGRAM WYDAWANIA OBIADÓW
I DEZYNFEKCJI STOŁÓWKI SZKOLNEJ

Wychowawcy świetlicy