Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” - wręczenie nagrody laureatowi

4 kwietnia 2023 r. w Urzędzie Miasta Grajewo odbyły się miejskie eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Turniej ma na celu popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży wiedzy ze znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej, a także historii i tradycji ruchu strażackiego.

Miejskie eliminacje podzielono na dwa etapy – w pierwszym wszyscy uczestnicy rozwiązywali pisemny test, a w drugim trzy osoby z najwyższymi wynikami testowymi odpowiadały na wylosowane zestawy pytań.

Laureatem miejskich eliminacji Turnieju w II grupie wiekowej (uczniowie klas V – VIII szkół podstawowych) został:
I miejsce – Mikołaj Samojlik z klasy VIII e Szkoły Podstawowej nr 4 w Grajewie. 

Prawo startu w eliminacjach powiatowych Turnieju uzyskali laureaci dwóch pierwszych miejsc z każdej grupy wiekowej.

Nagrody dla zwycięzców ufundował Burmistrz Miasta Grajewo Dariusz Latarowski.

Źródło: www.grajewo.pl