Obiady szkolne – marzec 2024

      Brak komentarzy do Obiady szkolne – marzec 2024

OPŁATA ZA OBIADY SZKOLNE W MARCU 2024 r. WYNOSI:

– od ucznia – 114,00 zł (19 dni x 6,00 zł ),
– od pracownika szkoły – 171,00 zł (19 dni x 9,00 zł ).

Karty obiadowe wydawane są wyłącznie po wcześniejszym dokonaniu wpłaty.
Wpłat dokonuje się najpóźniej do 10 dnia każdego miesiąca.
Opłaty przyjmuje kierownik świetlicy.

A. Joka