Obiady szkolne – październik 2023

      Brak komentarzy do Obiady szkolne – październik 2023

Pełna opłata za obiady szkolne w PAŹDZIERNIKU 2023 r. wynosi:
– od ucznia – 132,00 zł (22 dni x 6,00 zł ),
– od pracownika szkoły – 198,00 zł (22 dni x 9,00 zł).

Karty obiadowe wydawane są wyłącznie po wcześniejszym dokonaniu wpłaty.
Wpłat dokonuje się najpóźniej do 10 dnia każdego miesiąca.
Wpłaty przyjmuje kierownik świetlicy. 

A. Joka