Obiady szkolne – marzec 2023

      Brak komentarzy do Obiady szkolne – marzec 2023

Pełna opłata za obiady szkolne w MARCU 2023 r. wynosi:
– od ucznia – 138,00 zł (23 dni x 6,00 zł ),
– od pracownika szkoły – 207,00 zł (23 dni x 9,00 zł).

Karty obiadowe wydawane są wyłącznie po wcześniejszym dokonaniu wpłaty.

Wpłaty przyjmuje kierownik świetlicy. 

A. Joka