Obiady szkolne – kwiecień 2024

      Brak komentarzy do Obiady szkolne – kwiecień 2024

Talerz z daniem obiadowym

OPŁATA ZA OBIADY SZKOLNE W KWIETNIU 2024 r. WYNOSI:

– od ucznia – 102 zł (17 dni x 6,00 zł )
29 i 30 kwietnia dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych
– od pracownika szkoły – 153 zł (17 dni x 9,00 zł ).

Karty obiadowe wydawane są wyłącznie po wcześniejszym dokonaniu wpłaty.
Wpłat dokonuje się najpóźniej do 10 dnia każdego miesiąca.
Opłaty przyjmuje kierownik świetlicy.

A. Joka