Obiady szkolne – czerwiec 2024

Talerz z daniem obiadowym

OPŁATA ZA OBIADY SZKOLNE W CZERWCU 2024 r. WYNOSI:

– od ucznia –  84 zł (14 dni x 6 zł),
– od pracownika szkoły – 126 zł (14 dni x 9 zł ).

Karty obiadowe wydawane są wyłącznie po wcześniejszym dokonaniu wpłaty.
Wpłat dokonuje się najpóźniej do 10 dnia każdego miesiąca.
Opłaty przyjmuje kierownik świetlicy.

A. Joka