Obiady szkolne – grudzień 2023

      Brak komentarzy do Obiady szkolne – grudzień 2023

Talerz z daniem obiadowym

Pełna opłata za obiady szkolne w grudniu 2023 r. wynosi: 

    • od ucznia – 96,00 zł (16 dni x 6,00 zł)
    • od pracownika szkoły –  144,00 zł (16 dni x 9,00 zł)

(bez dni wolnych od zajęć dydaktycznych od 23 XII do 30 XII 2023 r.).

Karty obiadowe wydawane są wyłącznie po wcześniejszym dokonaniu wpłaty.
Wpłat dokonuje się najpóźniej do 10 dnia każdego miesiąca.
Opłaty przyjmuje kierownik świetlicy.

A. Joka