Obiady szkolne – czerwiec 2023

Talerz z daniem obiadowym

Pełna opłata za obiady szkolne w czerwcu 2023 r. wynosi:

  • od ucznia – 84,00 zł (14 dni x 6,00 )
  • od pracownika szkoły –  126,00 zł (14 dni x 9,00 zł).

  Karty obiadowe wydawane są wyłącznie po wcześniejszym dokonaniu wpłaty.
  Wpłat dokonuje się najpóźniej do 10 dnia każdego miesiąca.
  Opłaty przyjmuje kierownik świetlicy.

  A. Joka